За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

“Виж музиката” търси точно теб!

Българска музикална асоциация обявява конкурс за автори в рубриката “Виж музиката”

Рубриката Виж музиката” в сайта на Българска музикална асоциация  съществува от 2017 г. и представя през призмата на критически материали български артист – изпълнители и тяхната музика. Рубриката разполага с динамична мрежа от автори – журналисти, критици и изследователи, както и музиканти с усет към писането. 

Поради разрастването на рубриката и желанието ни да покрием целия разнообразен спектър от жанрове, както и след спечеленото в края на 2023 г. финансиране от Национален фонд “Култура”, програма “Критика”, Българска музикална асоциация реши да разшири своята мрежа от автори, като обяви конкурс за критически текст.

Конкурсът е отворен за всички с интерес към критическото писане в областта на музиката. Изпратете ни ваш текст, който да отговаря на следните изисквания:

  • да бъде посветен на музикално събитие, албум/сингъл, група или изпълнител, теоретичен или научен проблем, засягащ музикалната ни сцена;
  • да е в обем между 3500 и 5000 знака;
  • да е придружен със снимки с уредени авторски права (позволение за ползване от автора им);
  • да има ясен критически елемент в него – сравнителен анализ, позоваване на различни външни източници, лично мнение.

Изпращайте текстовете заедно с ваша биография или портфолио до 27 май 2024 г. включително на имейл: members@bgma.bg.

Авторите на най-добрите текстове ще бъдат ангажирани дългосрочно да пишат за “Виж музиката”.

С рубриката си “Виж музиката” Българска музикална асоциация си поставя за цел да създаде благоприятни условия за развитието на музикалната критика у нас, която да бъде лесно достъпна до различни заинтересовани аудитории. Добре развитите ни комуникационни канали в социалните медии спомагат за това съдържанието да достига до широка аудитория от външна публика. По този начин ние си поставяме за цел да разширим аудиторията, потребяваща българско музикално съдържание чрез  регулярно предоставяне на качествени критически текстове, които да бъдат коректив за читателите.

Ако имате въпроси, пишете ни на имейл: members@bgma.bg.

Рубриката “Виж музиката” се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, програма “Критика” 2024.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg