За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Urban Project Hub – отворена покана в международния проект MOST

Стартира сесия 2022 на програма Urban Project Hub в международния проект MOST. Тя е продължение на програма “Градски политики в културата” 2020, с която Ви запознахме своевременно. Новата програма си поставя за цел да популяризира музикалната сцена във Вашия град. Urban Project Hub подкрепя творците в сътрудничеството с представители / експерти от местните структури за градско управление, които имат уникални идеи как да направят своя град по-пъстър. Най-добрите проекти ще бъдат подкрепени с финансиране за осъществяването им.  

Програма Urban Project Hub се провежда в два етапа. Целта й е да поощри сътрудничеството в градовете между местните структури на управление и градското творчество на Балканите. Ще бъдат подкрепени свързани с музиката проекти, които са създадени специално за градска среда с идеята да свържат музикалния сектор и градските общности. Идеалните кандидати за Urban Project Hub са градски творци с интерес към управление на проекти от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Черна Гора. Проектите могат да са както нови, така и базирани на вече съществуващ, свързан с музика проект, към който да бъде добавен нов елемент, който да бъде развит на градско или регионално ниво като предложи възможности за обмен или осъществяването на нови контакти за местните музиканти или да предложи дейности за развитие и популяризиране на местната музикална сцена. 

Кандидатстващите творци следва да работят с представител на градското или регионалното управление, свързан с културната сфера. Целта на създаването на тези екипи е да бъдат открити нови насоки за партньорства между творците и местната власт в културата. Най-интересните проекти ще бъдат подкрепени за реализация във втория етап на програмата Urban Project Hub

В първия етап творците в избраните 12 проекта ще получат индивидуално обучение и помощ в менторска програма за последващо развитие на проектите им като подготовка за кандидатстването им за втория етап на Urban Project Hub в сътрудничество с представителите на градската управа.
Във втория етап международно жури ще избере 6 от предложените проекти с цел подкрепа за осъществяването им. Проектите ще бъдат избрани чрез онлайн конкурс, в който те ще бъдат представени от екип творец + представител на местната власт. 

Ако програмата Urban Project Hub 2022 – 2023 в международния проект МОСТ представлява интерес за Вас, попълнете максимално улеснената форма за участие.
ВАЖНО: Основният език на програмата е английски!
Краен срок за подаване на кандидатури: 15.03.2022  

Какво предлагат двата етапа на Urban Project Hub: 

 • 5-дневно обучение по културен мениджмънт и градски политики; 
 • Онлайн конкурс, в който участват известни професионални музиканти и експерти; 
 • Менторска програма за най-добрите 6 кандидата с известни европейски експерти;
 • Възможности за изграждането на нови контакти с професионалисти в музикалната сфера по време на заключителното събитие на международния проект  

Какви разходи покрива Urban Project Hub: 

 • Пътни разходи до 150 € в региона и до 250 € извън региона;
 • Покриване на пътни разходи и настаняване по проектни дейности;
 • За обучението: пътни разходи, настаняване и храна; 
 • Финансова подкрепа до 5000 € за осъществяването на избраните 6 проекта, избрани във втория етап от кандидатстващите 12. 

Критерии при избора на кандидатите: 

 • Връзка със съществуващите градски политики; 
 • Потенциал на проекта за ангажиране на представители на местното управление; 
 • Потенциал за развитие на предложения проект; 
 • Потенциал за въздействие на предложения проект в градска среда; 
 • Качество на проектната идея – както изцяло нов проект, така и нов независим елемент на вече съществуващ проект. 

КАЛЕНДАР на дейностите в програма Urban Project Hub 2022 – 2023: 

  • Сесия за кандидатстване: 26.01.2022 – 15.03.2022;
  • Селекция на проектите: март 2022; 
  • Обучение културен мениджмънт и градски политики: лятото на 2022. Целта на тази програма е да повиши информираността на кандидатите и да сподели добри примери за градски политики, свързани с музикалната и творческата индустрия на Балканите; 
  • Онлайн конкурс и обучение: От кандидатстващите творци се очаква да ангажират представителите на местната власт от техния град в работа в екип. След сесията обучение с менторите, 12 екипа се събират, за да получат допълнително обучение за управление на проекти и да финализират своето предложение, което ще бъде представено на онлайн конкурса пред експерти от Европейския съюз – експерти градски политики в сферата на културата и гости от организации като Eurocities. Шест от предложенията ще бъдат избрани за допълнителна подкрепа (до 5000 €);
  • Прилагане на малки проекти, менторски програми и проектни посещения на място: лятото на 2023. Към всеки от избраните 6 проекта ще се присъедини ментор, който ще помогне на екипа да осъществи дейностите за прилагането на проекта в градска среда. На базата на осъществяването на програмата ще бъде създаден наръчник с кратки указания и ноу-хау за реализираните проекти в сътрудничество с местните власти, политици и музикални професионалисти, който да бъде от полза за следващи проекти от подобен тип; 
  • Заключителна конференция: септември 2023. Участие в заключителното събитие на международни проект MOST (предвиждат се над 200 души по приблизителна оценка) с представяне на успешните реализирани проекти, изградените партньорства и експертни контакти, както и представянето на други основни изводи и резултати от осъществяването на проекта за популяризиране на музиката от Балканите в периода 2020 – 2023. 

Ако програмата Urban Project Hub 2022 – 2023 в международния проект MOST представлява интерес за Вас, попълнете максимално улеснената форма за участие.
ВАЖНО: Основният език на програмата е английски!
Краен срок за подаване на кандидатури: 15.03.2022  

Още за международния проект MOST вижте ТУК

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg