За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Универсалната Река Силвай

Автор: Евгений Шевкенов

На 29 и 30 май тази година финландската цигуларка от унгарско-австрийски произход Река Силвай остави ярка следа на 58-ото издание на Международния фестивал на камерната  музика в Пловдив, организиран от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, с участието си като изпълнител, педагог и учен. 

Тя впечатли като цигулар с въздействаща сценична аура, завидно инструментално майсторство и дистинктивна музикално-философска зрялост. Изпъкна като педагог, не само с богат дългогодишен опит и познания, но и с тънък усет за индивидуалните нужди и спецификата на проблемите на студентите. И не на последно място привлече вниманието към себе си и като учен със стройна мисъл и ясна идея за практическата приложна стойност на проведените изследвания и очакваните резултати от тях. 

Снимки: Юскан Адем | © Международен фестивал на камерната музика

Нейният майсторски клас, проведената научна презентация на тема „Ергономия за цигулари“ и концертът, заедно с отличната пианистка Анна Елина Кувая, демонстрираха три страни на една „всестранно развита личност“ – понятие малко позагърбено в последните години, може би като логично следствие от дългогодишната злоупотреба с него в недалечното минало у нас. Макар и с уговорката, че в случая този широко скроен термин е употребен в по-тесен чисто професинален смисъл, творческите, педагогически и научни интереси и постижения на професорката в Музикалната академия „Ян Сибелиус“ в Хелзинки, оправдават употребата на такъв ренесансов термин.

Искрени симпатии предизвика фактът, че всяко едно от тези три проявления на нейния талант, компетентност и начетеност беше демонстрирано без капка високомерие или позьорство, което впечатли още по-силно, като проява на все по-рядко срещаната непринудена скромност и незвездност, присъщи за истински забележителните личности и творци.  

В майсторския клас по цигулка „Академия музика“, част от нововъведенията в рамките на Фестивала през последните години, взеха участие Ева Макгонагъл, Мария Панциду, Петър Владимиров, Таня Пенкова и Виктор Василев. Всички те демонстрираха не само много високо ниво на подготовка и цигулкови умения, но и отлични моментални реакции на поставените от професорката задачи. Тя, от своя страна, освен, че намираше подходящи формулировки и послания, с които да „отключи“ точните врати в умовете и ръцете на студентите, спечели уважението им и с владеенето на репертоара, показвайки безупречно части от Концерта на Чайковски, Поемата от Шосон, Моцартовия четвърти концерт и т.н.

Снимки: Юскан Адем | © Международен фестивал на камерната музика

Научната презентация след майсторския клас навлезе в детайли от анатомията, баланса и държането на лъка и цигулката, аспекти на тяхното съотношение и взаимодействие, разнообразни видове движения. Посочени бяха често срещани грешки в стойката, баланса и движенията, водещи освен до инструментални неудачи и до стягания, болки, дори хронични заболявания. На базата на много подробни наблюдения и изводи бяха предложени решения, упражнения (физически и ментални), бяха дискутирани възможни терапии и съществуващи превантивни системи като „Александър техник“, „Фелденкрайс“, „Пилатес“ и др. Презентацията беше прецизно подредена, изпъстрена с указателни схеми и снимки, степенуваща и сравняваща отделните важни компоненти, така изчерпвайки максимално възможностите за научно-практическа аргументация в сбита форма, спрямо ограниченото време. 

Много убедително въздейства симбиозата между заявените по време на преподаването виждания, подкрепени със задълбочени научни изследвания на анатомията и ергономията на цигуларските движения и нагледното практическо приложение на сцената, което бе демонстрирано на концерта на следващия ден. Приложение, което доказа емпирично правилността на изповядваните в педагогическия кабинет и постулирани в научните изследвания принципи, гарнирано с една едва ли не религиозната правоверност към музикалното им манифестиране на подиума. 

Снимки: Юскан Адем | © Международен фестивал на камерната музика

По време на концерта Река Силвай зашемети познавачите на инструмента с безкомпромисна интонация, съвършено калкулирано, направо хирургическо лъководене, кристално ясна артикулация в лява и дясна ръка и зрял емоционално-философски баланс на трактовката на изпълняваните творби. Можем да добавим комплименти и за изтънчения вкус при подбора на програма – четири Хуморески от Ян Сибелиус, Гранд дуо от Франц Шуберт, 3 Романса опус 22 от Клара Шуман и Соната за цигулка и пиано опус 45 от Едвард Григ. Произведения, поставящи сериозни ансамблови и балансови ребуси, които бяха много успешно решени от двете опитни изпълнителки, с редки преувеличени динамични избухвания в пианото, надхвърлящи необходимото за случая децибелно ниво. Подобни минимални неравности по дългото трасе на живото изпълнение обаче се разтвориха в общия позитив на гъвкаво партниране, поднесено с искрено желание за жива заедност и камерно музикално диференциране на нюансите, с усет и внимание както към детайлите така и към едрите щрихи на съответната музикална форма. 

Всичко бе поднесено без абсолютно никакви гримасни или танцувални визуални отвличания на вниманието от върховния субект – чистото и честно поднесено музикално съдържание. За пишещият тези редове именно тази Хайфецофско-Милщайнова фиксация върху отсъствието на всякакво незвуково въздействие върху слушателя беше може би най-ценното артистично послание, открояващо се особено на фона на наводняването на съвременните сцени с точно обратните феномени. 

Фестивалното участие на Река Силвай в Пловдив даде добър повод да се надяваме и вярваме, че субстанциалното в крайна сметка винаги взима връх над комерсиалното, поради истинността и силата на самата си същност, основана на пределна неподправена откровеност в музицирането и безконечен стремеж към самоусъвършенстване. 

Снимки: Юскан Адем | © Международен фестивал на камерната музика

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg