За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

На 16.09.2019 започна сесията на Столична програма “Култура” за 2020

Съгласно приетото от Столичния общински съвет решение № 394 от 27.06.2019 на 16 септември 2019 започна сесията на Столична програма “Култура” за 2020 година. Периодът на сесията е точно месец – от от 16 септември до 16 октомври 2019 включително. Кандидатурите за проекти към Столична програма “Култура” се подават единствено по електронен път на официалния сайт на програмата. Това е единствената сесия за финансиране по всички направления с изключение на Направление 7 – “Мобилност, за което са обявени още две сесии с периоди за подаване на кандидатурите, съответно:
Сесия 2: 13 януари – 13 февруари 2020
Сесия 3: 4 май – 4 юни 2020  

Можете да се запознаете подробно с Правилата за работа на Столична програма “Култура” тук.  

Направленията в Столична програма “Култура” за 2020 година са:
Направление 1 – “Театър”
Направление 2 – “Музика и танц”
Направление 3 – “Визуални изкуства”
Направление 4 – “Литература”
Направление 5 – “Историческо наследство и социализация на недвижими културни ценности”
Направление 6 – “Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата”
Направление 7 – “Мобилност” (вътрешна и външна)
Направление 8 – “Културни партньорства и копродукции”
Направление 9 – “Активни публики”
Направление 10 – “Кино”
Направление 11 – “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)” 

Информация за специфичните изисквания при кандидатстване във всяко от направленията за 2020, както и за начина на отчитане на изпълнените проекти, получили частично или пълно финансиране по Столична програма “Култура”, вижте тук

Необходимите документи и формуляри за кандидатстване за финансиране по Столична програма “Култура” за 2020 можете да изтеглите тук.

Призоваваме Ви към активност, колети!

Екипът на БМА

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg