За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Сесия на Министерство на културата за разпространение на спектакли в областта на танцовото, театралното и музикалното изкуство

Министерството на културата обявява сесии за финансова подкрепа за разпространение на спектакли в областта на танцовото, театралното и музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в съответната област, които не са държавни или общински културни институти. Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Прогнозната обща сума за финансиране на проектите в областта на танца е 200 000 лв., а за музика и театър – по 300 000 лв.

Срокът за подаване на документи е 20 календарни дни – до 17 май включителнo.

Проектните предложения се оценяват по следните критерии:

  • художествена стойност на спектакъла (за област театър);
  • капацитет и експертен потенциал на организационния екип;
  • добро съотношение между въздействие и стойност на проекта;
  • наличие на стратегия за развитие на публики и потенциален зрителски ресурс;
  • реалистичен и обоснован бюджет;
  • наличие на план за публичност и информация, наличие на маршрут.

Конкурсната процедура се провежда съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020, Заповед № РД09-615/25.08.2020 г., Заповед № РД09-453/28.05.2021 г. и Заповед № РД09-473/ 02.06.2021 г., публикувани, заедно с формуляра за кандидатстване и формата на бюджет в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, „Програми и проекти“.

Повече информация за конкурсите можете да получите от сайта на Министерство на културата  или на телефони: 02/94 00 873/ 963 /883.

Линкове към отделните сесии ТУК

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg