За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

SESAME: Songwriting Camps

Star Education и Френският институт в Румъния с гордост канят музикантите да кандидатстват за SESAME.

SESAME е програма, чиято основна цел е да повиши популярността на изпълнителите и разпространението на музиката в Европа, като същевременно подкрепя изграждането на капацитет на независимите изпълнители и повишаването на знанията по важни теми като музикална продукция, авторско право, онлайн разпространение и международни турнета.

Кандидатствайте ТУК до 10 юни.

SESAME ще организира 5 лагера за писане на песни в Букурещ, Румъния, за 10 изпълнители/групи от допустими държави. Всеки лагер ще бъде с продължителност 7 дни (6 нощувки).

Във всеки лагер две групи от различни държави ще се срещнат и ще пишат песни заедно в Букурещ, Румъния, под ръководството на музикален продуцент. По време на лагера те ще вземат участие в няколко онлайн семинара по горепосочените теми, а лагерът ще завърши с изпълнение на двете групи в заведение в Букурещ. По време на всеки лагер трябва да бъде завършено написването на минимум 2 нови песни.

Поне един от членовете на всяка група трябва да владее свободно английски език. Всички семинари ще се провеждат на английски език. Цялата комуникация, свързана с участието в проекта, ще бъде на английски език.

Ще бъдат осигурени разходи за международни пътувания. Ще бъде отпусната максимална сума от 350 евро/човек за максимум 4 души, пътуващи за една група. Настаняването (хостел, двойна стая, двойно настаняване) в Букурещ ще бъде покрито директно от организаторите, за същия брой хора.

Ще бъде предоставен хонорар от 200 евро (брутна сума, преди данъци) на изпълнител за изпълнение на живо, за максимум 4 изпълнители/група. Ако групата има повече от 4 членове, сумата няма да надвишава 800 евро (брутна сума, преди данъци) за цялата група.

От групите се изисква да дойдат със собствените си инструменти (само аксесоари за комплекта барабани: чинели, барабани и педал).

Държавите, които могат да кандидатстват, са: Франция, България, Румъния, Молдова, Турция, Украйна и Грузия.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg