За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за извънредно Общо събрание на БМА на 19.10.2014

Управителният съвет на Българска музикална асоциация със седалище гр. София, ул. “Будапеща” № 17, ет. 4, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 19.10.2014 година, от 12:00 часа, в “Studio 5”, с адрес гр. София, пл. “България” 1,  НДК, вх. А3, при следния дневен ред:

1. Гласуване на нов размер на членския внос за членове културни институти.

2. Представяне на изминалите дейности на БМА.

3. Представяне на онлайн платформата за стрийминг RadioTon.bg.

4. Дискусия по текущи въпроси.

Каним и всички, които биха желали да станат членове, лично или чрез упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно) да присъстват на Общото събрание и да се запознаят с дейността и структурата на Сдружението.

Напомняме Ви, че според чл. 23, ал. 3 от Устава всеки присъстващ член на асоциацията може да представлява до трима неприсъстващи членове с писмено пълномощно. Упълномощеният член представя пълномощните при регистрацията си, които се вписват в списъка на присъстващите лица.

При липса на кворум на основание чл. 22 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 13:00 часа.

Екипът на БМА ще бъде на разположение на мястото за провеждане на ОС от 11:30 часа за регистрация на присъстващите членове.

 

Очакваме ви!

 

/Антони Дончев, член и Председател на Управителния съвет на

БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ/

София, 03.10.2014г.

За въпроси, пишете ни на: members@bgma.bg

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg