За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Екипът на БМА стартира поредица от срещи и с колегите в Северна България

Като логично продължение на обиколката на Южна България и срещите с колеги в Перник и Враца, екипът на БМА стартира поредица от срещи и с музикантите от всички гилдии в Северна България. Събитията са отново с цел представянето на организацията, вижданията ни за развитието й и предимствата, които ще имат музикантите – наши членове. Предстоят срещи с ръководствата на културните институти, с председателите на комисиите по култура в общините и в по-свободен формат с колегите от максимално широк кръг жанрове.
На 16 декември 2014 ще бъдем в Плевен. Основната среща с музикантите ще бъде от 13.00 в залата на читалище „Съгласие”. Екипът на БМА ще е в състав: Калин Вельов – изпълнителен директор, Невена Колева – юрист, ръководител администрация и Кръстина Денчева – PR& комуникации, координатор събития.
На 17 декември ще бъдем в Русе.

Обръщаме се с покана към всички колеги в Плевен и Русе да се срещнем, да поговорим за темите, които ви вълнуват и проблемите, които са най-сериозните според вас в региона ви. От своя страна ние ще представим нашите идеи и проекти, начините, по които на този етап и в близко и по-далечно бъдеще считаме, че ще можем да сме полезни по места и на национално ниво.

До скоро, колеги!

Информацията за събитията и следващи насрочени срещи по места следете на сайта на БМА и на официалната ни страница във фейсбук.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg