За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Партньори

Профон

Министерство на културата на Р България

Столична община

MOST Music

Национален фонд ``Култура``

World Music Asocijacija Srbje

НМА ``Проф. Панчо Владигеров``

Музикаутор

Държавна опера Пловдив

Съюз на българските композитори

URBO

Споделяме музика, емоция, култура

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg