За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НФК удължи още веднъж до 02.10.2020 в 15.00 кандидатстването в пилотната програма за частни културни организации

НФК съобщи, че поради големия интерес и по технически съображения срокът за кандидатстване по “Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата” се удължава още един път: след първата промяна до 30.09.2020 (сряда) в 15:00, с решение на УС на Фонда срокът вече е до 02.10.2020 (петък) в 15.00.

Няма информация за удължаване на срока за задаване на въпроси относно програмата, който бе обявен до 25.09 (петък) в 15 часа на мейл  structure@ncf.bg.
За технически въпроси и съдействие изпратете мейл на structure@ncf.bg или на tech.support@ncf.bg.

Както вече знаете, пилотната „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата” стартира сесията си за кандидатстване на 18 август 2020. Програмата е първа по рода си у нас с осигурено финансиране от Фонда в размер на 3 милиона лева. Новата сесия е още един от положителните резултати от сложните преговори между Инициативната група на артистите от независимия културен сектор, в която БМА представлява независимата професионална музикантска общност. Новата програма е ориентирана към частни културни организации, оператори на събития и културно съдържание в периода 2017 – 2019. Финансовата подкрепа е предвидена за цялостно или частично удовлетворяване на нуждите за представяне на културно съдържание, поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства. Кандидатурите следва да имат направена задължителна предварителна регистрация в системата на Национален фонд “Култура”. Тази регистрация е валидна и за следващи програми за финансиране от Фонда. Кандидатстването е само онлайн. 

Още подробности за програмата, нейните цели, приоритети, срокове за реализация и отчет на проектите и дейностите на организациите, вижте на официалния сайт на БМА или на сайта на Национален фонд “Култура”.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg