За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Стартира програма “МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ” на НФК с бюджет 2 800 000 лв

На 24.09.2021 стартира сесията на програма “МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ” на НФК. През тази година трансформираната и разширена версия на “Творчески инициативи” 2020 отново е ориентирана изцяло към физически лица като финансира разходи за създаване на музикални проекти на артист-изпълнители. ОБЩ бюджет на програмата в двата модула за индивидуални и групови проекти: 2 800 000 лв.

Кандидатстването в сесията е само онлайн чрез електронната система на сайта на НФК. Изисква се предварителна регистрация като физическо лице. В случай, че вече имате такава регистрация в системата, не е необходимо да се прави нова. 

Краен срок за кандидатстване по програма “МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ”: 20.10.2021 в 15.00. Документи, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани. Период на сключване на договори с бенефициентите: 01 – 31.11.2021


МОДУЛ 1. ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ

 • Период за реализация и разпространение на индивидуалните проекти: 01.11.2021 – 31.08.2022
 • Краен срок за отчитане на индивидуалните проекти: 30.09.2022  
 • Максимална сума за финансиране на проект: 4 000 лв

Право да кандидатстват имат физически лица, упражняващи свободни професии, включително самоосигуряващи се, които извършват дейност като артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство. Програма “МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ” модул “Индивидуални проекти” предвижда възнаграждение единствено за кандидата.

ВАЖНО!
Ако общата стойност на проекта е на стойност над 4 000 лв., бенефициентите получават финансова подкрепа от НФК в размер на 4 000 лв, а останалата част от бюджета на проекта е личен принос (финансов и нефинансов).
При изплащане на сумите се удържат дължимите задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски за сметка на НФК и бенефициента, освен ако ПЪРВАТА СТРАНА не декларира, че е самоосигуряващо се лице.
НФК сключва граждански договор с бенефициента с 25% нормативно признати разходи. 
В зависимост от дохода му за месеца, в който се прави изплащането, осигуровките варират. При липса на друг осигурителен доход за месеца могат да достигнат приблизително 1000 лв. 


МОДУЛ 2. ГРУПОВИ ПРОЕКТИ

 • Период за реализация и разпространение на груповите проекти: 01.11.2021 – 30.11.2022
 • Краен срок за отчитане на груповите проекти: 30.12.2022
 • Максимална сума за финансиране на проект: 20 000 лв. При кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата.

Право да кандидатстват имат единствено самоосигуряващи се лица, артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство, които представляват неформална група музикални артисти. Проектите следва да включват НЕ ПО-МАЛКО от трима артист – изпълнители. 

ЦЕЛИ на програма “МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ” 

 • Финансово подпомагане на физически лица, включително еднолични търговци, за създаване, провеждане и/или разпространение на музикални продукти/услуги;
 • подкрепа за поддържане на творческия потенциал на упражняващите свободна професия в условия на епидемична обстановка;
 • преодоляване на последиците от извънредната епидемична обстановка на територията на Р България през 2021/2022 година;
 • осигуряването на достъп на аудиторията до създадените музикални продукти/услуги;
 • подпомагане за популяризиране на музикално изкуство пред широка публика (включително международна) по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин;
 • устойчиво и активно присъствие на разнообразни музикални форми на изкуство и артисти в местни, национални и международни платформи за разпространение.

ПРИОРИТЕТИ на програма “МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ” 

 • Проекти, които предвиждат план за въвеждане и/или разпространение на постигнатите резултати след финализиране на проектната дейност;
 • проекти с потенциал за устойчивост и надграждане на проектното предложение;
 • проекти с ясна стратегия за адаптиране към кризисната ситуация и възможните мерки за борба с разпространението на вируса COVID 19;
 • проекти, които имат интерактивен механизъм за по-активното въвличане на публика;
 • проекти, които въвеждат иновативен подход за представяне на културно съдържание;  проекти, предвиждащи публично разпространение на планираните дейности.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

 • Лица, намиращи се в трудови правоотношения към момента на кандидатстване в качеството си на артист-изпълнители;
 • лица, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • лица, получаващи парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване към момента на кандидатстване;
 • юридически лица.


Още информация за програма “МУЗИКАЛНИ ИНИЦИАТИВИ”, както и необходимите формуляри за кандидатстване вижте на официалния сайт на Национален фонд “Култура”. За въпроси във връзка с условията на програмата, пишете на
creative@ncf.bg. В случай на технически проблем подайте сигнал на tech.support@ncf.bg.  

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги!

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg