За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

07.10.2021: краен срок на сесия 3 по програма “МОБИЛНОСТ” на НФК

Стартиралата на 03.07.2021 трета сесия по програма “МОБИЛНОСТ” на Национален фонд “Култура” приключва на 07.10.2021 в 15.00. В двата си модула програмата финансира разходи на А. непрофесионални културни организации и артисти и Б. професионални артисти и представители на културата и изкуствата за участия в международни и локални културни форуми. Програма “МОБИЛНОСТ” за 2021 е с общ годишен бюджет от 300 000 лв. Максималната сума за финансиране на проект в третата сесия за годината е 3000 лв за физически лица и 5000 лв за юридически лица. Бюджет на сесията: 80 000 лв. 

Кандидатстването в сесията е само онлайн чрез електронната система на сайта на НФК. Изисква се предварителна регистрация. В случай, че вече имате регистрация в системата, не е необходимо да се прави нова. 

Срокът за кандидатстване в третата сесия на програма “МОБИЛНОСТ” е 30.07.2021 – 07.10.2021 в 15:00. Документи, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.
Крайният срок за изплащане на сумите за финансираните проекти е 30.11.2021

Период на реализация на проектите: 01.11.2021 – 31.03.2022 *
* Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените срокове по периоди. Всички разходи по проекти, направени извън тези срокове, ще се считат за недопустими.  Срок за отчитане на проектите: 01.04.2021 – 30.04.2022

ЦЕЛИ

 • Популяризиране на традиционни и съвременни форми на култура и изкуство на международно и национално ниво; 
 • реализация на повече проекти за надграждане и обмен на добри практики в сферата на изкуствата и културата; 
 • реализация на повече проекти за изграждане на активна мрежа от контакти в страната и чужбина; 
 • подобряване на достъпа до качествени културни продукти в страната и децентрализацията на културния живот; 
 • разнообразяване на културния календар в страната и разширяване на аудиторията на културни събития. 

ПРИОРИТЕТИ

 • Проекти, избрани за конкретното събитие чрез селекция;
 • проекти за събития, които допринасят за изграждането на нови или задълбочаването на съществуващи културни връзки и партньорства в страната и чужбина;
 • проекти за събития, които включват интеракция с местна аудитория;
 • проекти, които гарантират нисък риск от разпространение на COVID-19. 

ПРАВО да кандидатстват имат: 

 • Всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел;
 • физически лица с местожителство в България;
 • физически лица, представляващи неформални групи артисти (представител е ръководителят на проекта).  

Финансовата подкрепа е само за пътни разходи и нощувки (до 60 лева на нощувка) на участниците в проекта и придвижването на свързаните с проекта инструменти, декори и произведения на изкуството от мястото на пребиваване на артистите до населеното място на участието/ята на събитията. Пълния текст на условията на кандидатствне в Сесия 3 в програма “МОБИЛНОСТ” на НФК вижте на MOBP-3-21.

При технически проблем изпратете e-mail на: office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg