За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Национален фонд „Култура“ отвори за кандидатстване програми „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“ и „СЪЗДАВАНЕ“ 2023

Кандидатстването се осъществява единствено онлайн в посочените активни периоди за кандидатстване и само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на Националния фонд „Култура“ на адрес www.ncf.bg.

В случай на технически проблем е нужно да се подава сигнал на адрес programs@ncf.bg. 

Ако кандидатствате за първи път, моля, запознайте се с това ВИДЕО.

***

Програма „СЪЗДАВАНЕ“ 2023 г. съдържа два модула – модул „Устойчиви организации и фестивали“ и модул „Нови организации“ в пет направления – сценични изкуства, музика, литература, визуални и екранни изкуства. 

Краен срок за подаване на проектни предложения – 11 септември 2023 г., 15.00 ч.

С условията за кандидатстване по направление “Музика – нови организации” можете да се запознаете ТУК.

С условията за кандидатстване по направление “Музика – устойчиви организации и фестивали” можете да се запознаете ТУК.

***

Програма „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“ 2023 целѝ децентрализиране на културния живот в България. Предназначена е за творци и културни организации, които разпространяват завършен творчески продукт или представят програма за разпространение на завършени творчески продукти в едно от направленията на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните или екранните изкуства.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 8 септември 2023 г., 15.00 ч.

С условията за кандидатстване по направление “Музика” можете да се запознаете ТУК.

 

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg