За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Национален фонд „Култура“ обявява регулярната си ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ“ 2023, СЕСИЯ I

Националният фонд „Култура“ обявява регулярната си ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ И РАЗВИТИЕ“ 2023, СЕСИЯ I. През 2023 година програмата ще се проведе в три сесии, всеки от които с по два модула – „В БЪЛГАРИЯ“ и „ЧУЖБИНА“.

Програмата подкрепя разходи на индивидуални артисти и групи от творци (вкл. и подпомагащи дейността лица) за участието и/или професионалното развитие в сферата на изкуството и културата в местни, регионални, национални и международни културни форуми в рамките на България. 

Краен срок за кандидатстване – 18 май, 15:00 ч. след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на Националния фонд „Култура“ на адрес www.ncf.bg

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес programs@ncf.bg

Ако кандидатствате за първи път, моля, запознайте се с това ВИДЕО.

Индикативен график:

  • Краен срок за оценка на проектите – юни 2023 г.
  • Индикативен срок за изплащане на сумите – юни – август 2023 г.
  • Времеви обхват – от юни до 30 септември 2023 г.
  • Срок на отчитане – 31 октомври 2023 г.

Максималният размер на финансиране в модул „В България“ на проект за индивидуално пътуване е до 2 000 лв., а за проект за групово пътуване – до 6 000 лева.

Кандидати: 

  • физически лица с местожителство в България (включително, когато представляват неформални групи* артисти);
  • всички български културни организации по смисъла на ЗЗРК, включително и организации с нестопанска цел.

Повече информация за конкурса можете да получите от сайта на НФК.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg