За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Национален фонд „Култура“ обявява регулярната си ПРОГРАМА „ДЕБЮТИ“ 2023, ПЪРВИ КРЪГ

Национален фонд „Култура“ обявява първи кръг на регулярната си ПРОГРАМА „ДЕБЮТИ“ 2023. Програмата цели да подпомогне кандидатите в създаването и разработването, както и в последващата реализация, на дебютни проекти в направленията на сценичните изкуства, музиката, литературата, визуалните и екранните изкуства. 

Кандидатстването се осъществява единствено онлайн в посочените активни периоди за кандидатстване и само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на Националния фонд „Култура“ на адрес www.ncf.bg.

Краен срок за кандидатстване – 17.05.2023 г. в 15:00 ч.

Финансират се разходи по проекти на стойност до 20 000 лв., включително, като Националният фонд „Култура“ може да осигури до 100% от бюджета на проекта за юридическо лице или за самоосигуряващи се лица. Ако исканата сума надвишава 15 001 лв., кандидатите трябва да осигурят и 20% самоучастие към исканата сума от Националния фонд „Култура“. 

Конкурсът се провежда в два кръга, като класиралите се на Първи кръг кандидати трябва да участват в задължителен обучителен семинар по разработване на проекти преди явяването си на Втори кръг. Обучението ще се проведе в град София.

Допустимост:

  • български пълнолетни физически лица – самоосигуряващи се артисти, които реализират до трети (включително) самостоятелен професионален (неучебен!) опит в направлението; Изисква се дебютантите задължително да докажат професионално образование в сферата или направлението, по които кандидатстват. Кандидатите задължително доказват, че е самоосигуряващо се при кандидатстване на Втори кръг на Програмата чрез посочване на ЕИК по БУЛСТАТ. 
  • културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с дейност в сферата на културата –  творчески/продуцентски/издателски организации или куратори/арт мениджъри, които подпомагат и представляват дебютанти в реализацията и разпространението на дебютните им проекти (вкл. държавни, общински, регионални културни институти или частни културни организации).

Дейности за направление Музика:

  • за създаване и разпространение (включително под формата на събития) на дебютни авторски музикални проекти; 
  • заснемане на видеоклип към песен/ музикално съдържание, само при проекти, чието музикално съдържание не е издавано и разпространявано; 
  • създаване, издаване и разпространение на дебютен студиен албум.

Пълният пакет с документи, включително и Условията на програмата, е достъпен ТУК.

С подробните условия за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

На 09.05.2023 г. ще се проведе информационна кампания – среща с потенциалните кандидати по Програмата. За повече информация и записвания за срещата Националният фонд “Култура” ще публикува в най-кратък срок формуляр за участие, както и подробности за събитието.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg