За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Музиката къща храни

Един от основните проблеми, с които се сбъскваме в ежедневната си комуникация с членовете на БМА и други колеги от гилдията, е недоволството от ниските доходи в сектора. Факт е, че значителна част от артист-изпълнителите, които в повечето случаи се самопродуцират, не познават възможностите за дигитално разпространение и продажба на музика. Те не са запознати с възможностите, които имат, за да създадат за себе си дългосрочни източници на доходи, възползвайки се от музикални платформи като iTunes, Spotify, AppleMusic и други. Допълнителен проблем за липсата на информираност в тази сфера е езиковата бариера.

Проект “Музиката къща храни” предоставя на членовете на БМА артист – изпълнители от всички гилдии конкретна и структурирана информация в достъпна и удобна форма, която ще подпомогне колегите от всички жанрове да получат необходимия оптимален обем базови познания в сферата. Така ще те могат да оползотворят потенциалните си източници на доходи в конкурентна среда и дълъг времеви хоризонт.

  • Редовни публикации на статии, които съдържат актуална информация за начините на ползване на дигиталните платформи за стрийминг;
  • Органиране на семинари по места в страната със специалисти в тази сфера;
  • Осъществяване на индивидуални консултации по темата за членовете на БМА в конкретни, специфични казуси.
За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg