За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА с покана за участие в работната група за Закона за меценатството към МК

Със заповед на министър Боил Банов в началото на май 2017 бе сформирана работна група към Министерството на културата, чиято цел е да обсъди действащия, но на практика неработещ Закон за меценатството и да разработи комплекс от конкретни промени  за неговото оптимизиране до края на август 2017. Целта е предложенията да бъдат внесени за разглеждане и гласуване в Народното събрание през есента.

Българска музикална асоциация  (с двама свои представители) е сред официално поканените организации от сферата на музикалните изкуства заедно със Съюза на българските композитори, Българския хоров съюз и Съюза на музикалните и танцови дейци. В състава на работната група са включени и представители на творческите съюзи на артистите, архитектите, филмовите дейци, писателите, преводачите и БАРОК. В състава й са и различни асоциации на работодателите в България, експерти от Министерство на културата, представители на Обсерваторията по икономика на културата, Български дарителски форум и Гражданска инициатива „Българска култура”.

След проведените две заседания на 12 и 30 май 2017, работната група излезе със серия конкретни въпроси към Министерство на финансите във връзка с прилагането на Закона за хазарта, Закона за меценатството и за становище по съществуващите в момента добри европейски практики, които биха били приложими у нас. Отговорът от страна на МФ се очаква до средата на юни 2017.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg