За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Проф. Христо Йоцов с лично послание към българските музиканти

Скъпи колеги и приятели,
Позволявам си да споделя някои свои мисли както като музикант – един от всички нас, така и като представител на Българска музикална асоциация, чийто председател на Управителния съвет по стечение на обстоятелствата съм в момента. 

В това особено за всички време е изключително важно да съхраним психиката си и любовта към музиката – този безценен дар,  който ще ни помогне да се опазим и да преминем още по-силни към това, което ни предстои. Аз съм дълбоко убеден, че след това изпитание, на което за пореден път ни подлагат не само природата, но и човешките ни грешки и слабости, много от нещата, които сме подценявали, пренебрегвали, заобикаляли и отричали, нашето его – ще се променят. Както е казал народът –  а на него може да се има доверие – всяко зло за добро! Сега е особено важно да сме обединени в позицията си, в конкретните стъпки, които в момента са важни, а именно да се защити съсловието от ударите на кризата! Много от музикантите са на трудови договори към оркестри, оперни театри, университети, училища и др., което за момента носи някаква сигурност. Но по-голямата част от нас са самоосигуряващи се артисти на свободна практика и те понасят най-тежко ситуацията.  

Сега се замислям, че именно независимите музиканти, с нашите персонални  контакти с колеги и организации по света, допринасяме в значителна степен за осъществяването на много съвместни проекти, разменени гостувания, много пъти отразявани от медии. Това днес се нарича културен обмен, много е модерен и се говори за него, но той стана възможен най-вече с възможността да пътуваме свободно – нещо, което все още много хора, изпитващи трогателна носталгия към „светлото“ минало, недооценяват! 

Та, затова призовавам всички музиканти да обърнат внимание на тази организация, чиято цел и мисия, и то не само в период на криза, е да работи за по-добри условия  на живот и работа на музикантите артист – изпълнители в страната. С моите колеги в Управителния съвет на БМА се опитваме абсолютно доброволно и безвъзмездно да предприемаме стъпки в тази посока. Тук искам да внеса едно много важно уточнение: БМА не е нито синдикат, нито познатата ни от миналото Концертна дирекция. Впрочем, според мен Концертна дирекция беше много добре работеща организация, осигуряваща работа на огромна част от артистите и под някаква форма трябва отново да се появи. Но със средствата и инструментите, с които разполага, БМА се бори за общата кауза.

Искам да посоча само някои от действията, предприети от Асоциацията в последно време. Наред с осъществяване на редица проекти, свързани с музикални събития в страната, много от които БМА реализира със спечелени и финансирани от съответните фондове проекти, организацията все повече поема ролята на информационен и координационен  център за нарастващия брой нейни членове – вече над 600. Това са професионалисти от всички жанрове, болшинството от които с доказана тежест и принос в културата не само в България. 

БМА все по-често е търсен партньор в съвместни проекти, при решаването на различни казуси и в диалога с институциите. И нещо изключително важно – за пръв път България в лицето на БМА се дава възможност на нас, музикантите, да представим български музикални продукти и творци на международно ниво! Вече трета година Асоциацията организира официални национални щандове на световните борси за музика WOMEX и Jazz Ahead!, където се събира световния музикален бизнес и е мястото, където този бизнес започва да вижда и оценява това, което се прави в България. Сигурен съм, че ние имаме достойно, в много случаи превъзхождащо ниво в световен аспект, само трябва  да направим така, че то да стане видимо – поне в Европа, засега. Това автоматически ще доведе до повече персонални ангажименти за българския музикант. 

И нещо още по-съществено, Голямата Добра Новина – от февруари 2020 БМА е член на Европейския музикален съвет, а оттук и на Световния – честито! Това в момента е много важно, защото действията по защита на съсловието от кризата вече не са нещо локално и, както твърде неуместно се изрази финансовият министър – „МАРГИНАЛНО“(?!?), а тези действия вече са в синхрон с европейските мерки и, надяваме се, с достъп до европейските фондове за оцеляване на културните общности. Думата „маргинален“ аз отъждествявам с „незначителен“, което обидно принизява ролята на независимият културен, в частност музикален сектор. И ако някой твърди, че независимите артисти са незначителни за културата ни, това означава, че или няма представа, или умишлено пренебрегва огромен творчески потенциал. А ние добре знаем, че той е твърде важен – тепърва държавата трябва да го осъзнае, да го оцени и да предприеме мерки не само за физическото му оцеляването сега, но и за функционирането му занапред …

Такива неща си мисля докато, както всички нас, лишен от сцената, от работата ми в Музикалната академия, от поетите ангажименти и затворен вкъщи, имам време да осмисля.   Искам да ви помоля да бъдете активни, да следите какво става в нашия бранш на сайта на БМА , да имате мнение и да го споделяте. И да се пазим, защото най-хубавото тепърва предстои!

                                                                                                                  Бъдете здрави и оптимистични!

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Христо Йоцов 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg