За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

FESTIVAL EXCHANGE – програма за обмен и сътрудничество в проекта МОСТ

MOST – проектът за world музика, който популяризира музиката от Балканите – събира всяка година представители на 2×10 фестивали и клубове/концертни пространства: десет от Балканите и десет от други части на Европа. Те ще имат възможността да посетят колегите си и да работят заедно, както и да обменят артисти в рамките на програмата. Тяхното сътрудничество ще бъде улеснено от известен ментор. Обменът ще разшири професионалната мрежа и артистичния обхват на двете участващи страни. Обхватът на проекта в Балканския регион включва следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Хърватска и Черна Гора. Европейските колеги на избраните балкански фестивали могат да дойдат от всяка друга страна в допустимите територии в рамките на програма “Творческа Европа”.

ВАЖНО: Основният език на програмата е английски! 
Краен срок за подаване на кандидатури: 12.12.2021

Какво предлага програмата FESTIVAL EXCHANGE: 

 • Сътрудничество между кандидата и друг световен музикален фестивал / концертно пространство (или общ фестивал / концертно пространство, който предлага  значителен брой събития с world музика и фолклор) от Балканите и останалата част от Европа;
 • участие в Budapest Ritmo (април 2022), един от изключителните световни музикални шоукейс фестивали в региона на Централна Европа;
 • възможности за изграждане на капацитет и работа в мрежа в рамките на Budapest Ritmo;
 • индивидуална менторска програма с прочутите музикални професионалисти от Европа;
 • подкрепа за съвместно кураторство на артистични програми между двойките фестивал/клуб;
 • възможности за работа в мрежа с европейски музикални професионалисти от целия континент.

Какви разходи покрива програмата FESTIVAL EXCHANGE:  

 • Финансов принос за взаимните посещения между двойките фестивал/клуб: пътни разходи и настаняване, фестивални пропуски;
 • обмен на артисти в рамките на сътрудничеството между двойките фестивал/клуб: пътни разходи и хонорари на артистите;
 • участие в Budapest Ritmo 2022: пътни разходи и настаняване (за 1 представител на всеки участващ фестивал/клуб).

Критерии за избор на участниците в програмата: 

 • Доколко е утвърден е Вашият фестивал/концертно пространство (брой публика, брой концерти и т.н.)
 • Настоящо присъствие / дял на world музиката в програмата на Вашия фестивал/клуб;
 • Доказана мотивация (на основа на мотивационното писмо);
 • Личен опит на кандидата и история на фестивала/концертното пространство (базирани на информация от CV и материали от минали издания);
 • Потенциал за растеж (аудитория/екип);
 • Необходими умения за сътрудничество (чужд език и др.);
 • Географско разнообразие (с цел да се представи целия регион, обхванат от програмата, посочен по-горе);
 • Разнообразие  на избраните професионалисти по пол и произход.
За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg