За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Програма “Творческа Европа” – финансиране на проекти по направление “Музиката движи Европа”

Програма “Творческа Европа” стартира конкурс за финансиране на музикални проекти “Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор”. 

Конкурсът има за цел да подкрепи не по-малко от 10 иновативни пилотни проекта за сътрудничество между автори на песни и музиканти с цел подпомагане развитието на европейската музикална сцена. Във фокуса му са колаборациите между изгряващи артисти от различни националности и произход в образователна среда, насърчаваща съвместния творчески процес.

Общ бюджет за съфинансиране на всички проекти:  500 000 евро.
Максимален размер на безвъзмездните средства на проект: до 50 000 евро.

Максимален процент на съфинансиране: до 85% от бюджета на проекта.
Краен срок за кандидатстване: 30 март 2020 (петък) в 13:00 ч. CET

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани през юли 2020 г.
Допълнителна информация и необходимите документи за кандидатстване ще намерите тук.

Основни изисквания към участниците в конкурса и приоритети
Кандидатстващите проекти следва да бъдат ориентирани към организирането на образователни творчески събития, които дават възможност на музикантите за по-дълготрайно сътрудничество помежду им и наличието на програма за обучения с цел  подобряването на уменията и знанията на артист – изпълнителите за сектора.

За да бъдат изпълнени тези изисквания и приоритети към кандидатстващите проекти, е необходимо образователните творчески събития да включват:

 • Контакти с опитни професионалисти; 
 • Осигурени от организаторите подходящи условия, предразполагащи към творческо сътрудничество между участниците;
 • Поощряване на изграждането на мрежа от контакти между музикантите с дългосрочна перспектива за съвместна работа.

Програмата на творческите събития следва да съдържа: 

 • Съдействие на участниците да планират етапите в творческия процес 
 • Добре аргументирана концепция за разпространението и популяризирането на новосъздадените продукти;
 • Подходящи образователни форми, чрез които да се запознаят с съвременните бизнес и маркетинг аспекти при създаването на музикални продукти;
 • Обучения, които развиват уменията им за професионална презентация.

Допълнителни приоритети

 • Развитие на уменията за съвместна работа и копродукция;
 • Усвояване на ефективни методи за популяризиране на музикалните продукти на пазара, включително създаването на уебсайт и правилното използване на социалните мрежи;
 • Развиване на разказвателни умения (storytelling) на артистите и напътствия при идентифицирането на целевата им аудитория;
 • Помощ при свързването на изпълнителите с музиканти, продуценти, издатели и звукозаписни компании, музикални отдели в кино и телевизионни студия;
 • Обучение в създаване на музика за филми, телевизия, реклами или театрални постановки, включително и създаване на музикален съпровод за визуален пърформанс;
 • Подкрепа при личностното и кариерно развитие на композитори и артисти;
 • Подобряване на знанията на артистите в областта на авторското право и лицензирането. 

Проектните предложения следва да отговарят на поне два от допълнителните приоритети.

Право на участие имат юридически лица – утвърдени организации в музикалния сектор с опит и капацитет за организиране на образователни и творчески музикални събития, семинари и т.н. В конкурса нямат право на участие физически лица. 

За въпроси относно възможностите за кандидатстване по програмното направление свържете се с Бюро “Творческа Европа” България на: contact@creativeeurope.bg 

“Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор” е подготвително действие към “Музиката движи Европа: Подпомагане на европейското музикално многообразие и талант” № EAC/S18/2019

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg