За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА взе участие в кръгла маса за устойчиво развитие на българската култура

Българска музикална асоциация се включи в кръгла маса на тема “Устойчиво финансиране на българската култура”, която се проведе на 14 ноември в зала “Изток” на Народното събрание. 

В своето изказване Мирена Станева – изпълнителен директор на Асоциацията подчерта няколко основни предизвикателства в сектора, за които трябва да се потърсят нормативни решения и предложи конкретни мерки за преодоляването им, сред които: 

  • картографирането, събирането и анализа на данни за музикалния сектор;
  • създаването на национална стратегия за култура, базирана на анализ на сектора, както публичен, така и независим; 
  • разработването на стратегия за износ и интернационализация на българска музика и финансовото й обезпечаване;
  • разработване на регистър на независимите артисти и закон за статута на артиста; 
  • необходимост от конкретна дефиниция за артистите от независимия сектор в данъчно осигурителен план и изваждането им в отделна категория в социалната система поради спецификите на тяхната работа; 
  • актуализиране на методиката на финансиране на културните институти и включване на индикатори, които насърчават международни турнета на културните организации, създаването на копродукции с частни организации, привличане на артисти на свободна практика;
  • признаване на музикалния сектор в България като икономически субект и включването му в по-широк набор от финансови инструменти, извън тези насочени към културния сектор;
  • приемане на Пакта за култура и увеличение на публичното финансиране за култура.

Целта на кръглата маса беше да постави културата като национален приоритет и обществено благо с устойчиво нарастващо финансиране и да предложи цялостна финансова рамка, която да позволи дългосрочни хоризонти на планиране, в това число увеличаване на публичните финанси и създаване на възможности за алтернативни източници на финансиране.

Организатори на събитието бяха Комисията по култура и медии в 49-то Народно събрание на Република България, Министерството на културата, Националното сдружение на общините в Република България и Обсерваторията по икономика на културата.

Снимка: © БТА

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg