За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА в покрепра на ПРОТЕСТ: НАРОД БЕЗ КУЛТУРА Е НАРОД БЕЗ БЪДЕЩЕ!

Българска музикална асоциация изразява твърдо своята подкрепа и солидарност с организирания на 6 декември от 12 ч. пред Министерство на културата ПРОТЕСТ: НАРОД БЕЗ КУЛТУРА Е НАРОД БЕЗ БЪДЕЩЕ

Категорично заставаме зад исканията на организаторите за увеличаване на бюджета за 2024 г. в частта за култура, като изразяваме готовност да се включим в изготвянето на по-конкретни предложения за промяна на законодателство и методика на финансиране, които да са валидни за всички заети в сектора на сценичните изкуства. Като организация, която защитава интересите на музикантите в България, настояваме за прилагане на петото право на Международния музикален съвет (International Music Council – IMC), а именно, че всички музиканти имат право на признание и справедливо възнаграждение за своя труд.  

Вярваме, че достъпът до култура е основно човешко право, което трябва да бъде защитено с адекватна културна и финансова политика. Необходимо е държавата в лицето на Министерство на културата и Министерство на финансите да предприеме спешни действия и отдавна отлагани реформи, за да се сложи край на системното недофинансиране на българската култура. 

Отказът на Министерство на финансите да вземе участие във всички обсъждания по темата за увеличаване на бюджета за култура в последните седмици, демонстрира не само неуважителното отношение към културния сектор и спецификата на труда на работещите в него, но и опасно неразбиране на дългосрочните негативни последствия, които липсата на финансиране ще има за обществото. 

Напълно подкрепяме исканията на организаторите на протеста и смятаме, че те трябва да бъдат адресирани и към Министерство на финансите!

Който има възможност нека се присъедини към нас на 6 декември от 12 ч. пред Министерство на културата!

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg