За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА се включва активно с поредните предложения за промени в методиката на финансиране на културните институти

Управителният съвет на Българска музикална асоциация продължава активно да работи за постигане на целите си за възраждането на престижа на българската култура. Една от многобройните стъпки в тази посока е участието на организацията в редица обществени обсъждания и работни групи за промени в процесите на финансиране.

В тази връзка Управителният съвет на БМА изпрати своето становище до Министерство на културата, относно проекта за методика за разпределяне на средствата по чл.  23а, ал.1, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата. 

Измененията, които са предложени от организацията са в подкрепа на нуждата да се преодолее дефицита от качествено културно съдържание извън големите градски центрове, да се разшири публиката на културните институти, да се удължи живота на създадените от културните институти сценични произведения, както и да се увеличат сумите за участия и селекции във фестивали. 

Представянето на българска култура в чужбина е един от основните приоритети в културната ни политика и би следвало да се стимулира и чрез насърчаване на международната мобилност на културните ни институти. В допълнение предлагаме и допълнителен коефициент за реализиране на представление и в по-малки зали/пространства, за да бъдат стимулирани културните институти да планират участие в малки населени места с ограничена публика.“ – споделя изпълнителният директор Мирена Станева.

Смятаме, че ключово условие за осигуряването на устойчивост на държавните културни институти и създаването на качествени културни продукти, достъпни до публиката в цялата страна, е гарантирането на адекватен размер във финансирането на дейността им, който осигурява изпълнението на обществените им функции.“ – допълва г-жа Станева.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg