За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА с ключова роля в дейностите на Европейския музикален съвет

Българска музикална асоциация ще се включи активно в дейностите на Европейския музикален съвет (ЕМС) през следващите две години. На своето годишно Общо събрание, което се проведе на 10 юни в Будапеща, Съветът избра Мила Георгиева – зам.-председател на Българска музикална асоциация, за един от седемте членове на Управителния съвет на организацията за следващия мандат от 2 години. 

БМА е единствената българска организация член на Европейския музикален съвет (EMC) от февруари 2020 г. От тогава досега БМА се е включила в много съвместни инициативи в рамките на Съвета, които касаят анализ на средата, в която работят музикантите, развитие на политики в сферата, изграждане на капацитет и обмен на знания, както и създаване на възможности за работа в мрежа и извън музикалния сектор на международно ниво

Новата позиция на БМА в организацията ще допринесе не само за разширяване на мрежата ни от контакти, които ще отворят нови възможности, активно участие в културните политики на европейско равнище, също така и за фокусиране на вниманието на европейската музикална общност към спецификите и нуждите на музикалния сектор в България и на Балканите. В тази връзка, през следващата 2024 г. Българска музикална асоциация ще бъде домакин на Европейския музикален форум и следващата среща на Общото събрание на Европейския музикален съвет в София през месец юни. 

Пожелаваме успех на Мила в тази отговорна задача!

Европейският музикален съвет (EMC) е организация с нестопанска цел, посветена на развитието и популяризирането на всички видове музика, както и на участието в областта на музикалното образование, създаването, изпълнението, документирането, управлението и популяризирането на музикалното изкуство в Европа. EMC е основен партньор на Европейската комисия в разработването на секторните политики на Европейския съюз като страна в преговорите по различни казуси, касаещи музиката и музикалната индустрия на Стария континент. 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg