За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА с годишна субсидия от 150 000 лв от ПРОФОН

На състоялото се на 26.05.2021 Общо събрание на ПРОФОН Българска музикална асоциация спечели рекордна годишна субсидия за 2021 в размер на 150 000 лева. Екипът и УС на Асоциацията достойно защитиха своята кандидатура за финансиране от фонда на ПРОФОН за подкрепа на организациите на артист – изпълнителите. Кандидатурата ни беше представена от Весела Кондакова – изпълнителен директор на БМА. На заседанието присъстваха и проф. Христо Йоцов – председател на УС, Борис Кучков – зам. председател на УС, Мила Георгиева, Пейо Пеев и Александър Обретенов – членове на УС, както и членовете на Контролния съвет Васил Василев (председател) и Васил Гюров. Аргументите в полза на кандидатурата ни бяха значителното разширяване на дейностите на организацията в направление застъпническа дейност, преговорен процес с държавни и европейски структури, участие в изработването на мерки в подкрепа на артист – изпълнителите от независимия музикален сектор през 2020, както и ефективната информационна и комуникационна дейност. Отчетено бе нарастването на броя на членовете на БМА с близо 25% за 2020, както и близо 11 000 души, които ни следват в социалните мрежи (увеличение от 45% за 2020).

Както знаете, през 2019 на заседанието на ОС на ПРОФОН – върховният управляващ орган на Дружеството за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители – бе взето решение за вдигане на сумата на фондовете с таван 300 000 – съответно по 150 000 за продуцентите и за артист – изпълнителите. През 2021 Общото събрание отново реши фондовете да отпуснат най-високата сума за подпомагане на независимия музикален сектор, който продължава да понася изключително тежки щети поради продължаващата извънредна епидемиологична обстановка у нас и в Европа въпреки постепенното разхлабване на част от ограничаващите мерки.  

Общото събрание на ПРОФОН взе решение за създаването и на отделен структурен фонд за подпомагане на организациите в музикалния сектор за провеждането на секторни политики. За 2021 сумата е в размер на 200 000 лв като тя се разделя по равно между продуцентски и артистични организации. За първата година от съществуването на този нов фонд членовете на ОС на ПРОФОН избраха за бенефициенти Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) и Българска музикална асоциация. Решението за бенефициентите на този отделен фонд също ще се взима всяка година от Общото събрание на ПРОФОН. Предстои договарянето на правилата за ползването на новото целево финансиране. Общо финансирането на БМА за 2021 от фондовете на ПРОФОН е в размер на 250 000 лв, които ще бъдат използвани съгласно подадените в кандидатурата ни пера и проекти.

Благодарим на членовете на Общото събрание на ПРОФОН, които ни гласуваха доверие, за да продължим да работим по нашите проекти за подобряване на средата, в която творят българските артист – изпълнители и за подпомагането им, за да представят своя музикален продукт на международно ниво!
Благодарим на всички наши членове, които все по-активно се включват в проектите на организацията в изключително тежкия период, през който преминаваме. Продължаваме напред! 

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg