За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Позиция на БМА относно политическите назначения в сферата на културата

БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ изказва своята тревога относно липсата на ясни правила при номинирането, избора и назначаването на принципалите на най-важните културни държавни институции. За пореден път в България на ключови за съществуването и развитието на културата ни позиции ултимативно се назначават хора без предварителен дебат, без консултации с артистичните гилдии и без търсенето на какъвто и да е консенсус. За съжаление казусът съвсем не е изключение, а по-скоро потвърждение на тази тъжна традиция на българския преход. Последните месеци демонстрираха липсата на диалог с гилдиите от страна на законотворците и бяха олицетворение на незачитането от страна на политиците на постиженията и ролята на българската култура във всички изкуства и жанрове, на творците, които не искат да напуснат България въпреки тежките условия и продължават да създават културен продукт на признато в целия свят високо ниво.

Ние – БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ, представляваща музиканти и културни институти от цяла България от всички жанрове – не можем да приемем да продължава назначаването с неясни мотиви на спорни фигури на ключови постове, без обсъждане с творческите гилдии и търсене на консенсус.

Апелираме за провеждането на широк дебат с участието на всички творчески гилдии и организации при обсъждане кандидатурите за ключови постове в държавните структури, касаещи опазването и развитието на българската култура.

 

София, 7.12.2014

Управителен съвет на Българска музикална асоциация
Антони Дончев – председател
Красимир Куртев
Калин Вельов
Васил Гюров
Димитър Кърнев
Ясен Козев
Емил Димитров – син
Пейо Пеев
Слав Славчев

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg