За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА с избран нов Управителен съвет и Контролен съвет

На проведеното на 23.11.2021 редовно Общо събрание на Българска музикална асоциация бе избран съставът на новия Управителен съвет на организацията с мандат от 3 години, който ще ръководи развитието й и дейностите й в подкрепа на артист – изпълнителите у нас. Заседанието на Общото събрание на Асоциацията постави рекорд по интерес и посещаемост със 136 участващи на място и чрез пълномощници. Благодарим на всички тях за активността и конструктивния дух при провеждането на избора на управляващите органи на БМА. Изборът на новия Управителен съвет бе ръководен от Комисия по избора, избрана от ОС, в състав: Васил Гюров, Костадин Георгиев – Калки и Мила Георгиева със съдействието на адвокат Васил Пандов.

Новият състав на Управителния съвет включва: 
Проф. Христо Йоцов – председател 
Мила Георгиева – зам.председател
Марина Василева
Богдан Томов
Венцислав Мицов
Антоанела Петрова
Борис Кучков
Димитър Христов
Александър Обретенов

На същото заседание на Общото събрание на БМА на 23.11.2021 беше избран и нов Контролен съвет с мандат от 3 години. Присъстващите членове на Асоциацията единодушно преизбраха състава на КС от предишния мандат. Съгласно Устава на организацията на своето първо заседание Контролният съвет ще избере председател от преизбраните членове:
Васил Василев
Красимира Гьошева
Васил Гюров

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg