За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

БМА инициира АНКЕТА за независими сцени и клубни пространства в България

Българска музикална асоциация – най-голямата представителна организация на професионалните музиканти-изпълнители у нас – стартира инициатива по картографиране на всички независими сцени и клубни пространства за жива музика на открито и закритоИнициативата е във връзка с наш текущ проект, който цели създаването на официална база данни с всички налични независими, клубни, читалищни, общински и държавни зали и открити сцени в страната, които се ползват или предоставят под наем за музикални събития с различна големина и жанр.

За първи път в страната ни ще бъде създаден информационен масив, в който колегите ни професионални музиканти, организаторите на музикални събития и културните оператори от неправителствения сектор ще могат да открият с лекота наличните зали и открити сцени в интересуващите ги градове с точен адрес и лице за контакт, както и за основните параметри на тези помещения (размери сцена, брой места за публика, налично осветление, озвучаване, отопление и т.н). Нашата цел е да представим максимално подробна картина на наличните зали и сцени, като поощрим колегите ни да потърсят нови места за изява и нова публика, пред която да представят своето изкуство и културен продукт. 

Обръщаме се към Вас с молба за съдействие при набирането на необходимата информация. За целта Ви приканваме да попълните следната АНКЕТНА КАРТА, за да бъдете включени в това картографиране.  

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg