За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Асоциацията на независимите музикални издатели и продуценти в България (АНМИП) стана пълноправен член на IMPALA

Асоциацията на независимите музикални издатели и продуценти в България (АНМИП) стана пълноправен член на IMPALA, което още повече укрепва колективния ни интерес към международната музикална общност.

АНМИП-БГ е създадена с цел да поддържа богатото музикално наследство на България и е обединение на независимите музикални издатели и продуценти в страната. Тяхното главно убеждение се корени в насърчаването на независимия сектор, който отразява същността на българската музика. Чрез съвместни усилия АНМИП-БГ не само се стреми да напредва в съответствие със съвременните световни стандарти, но и да формира бъдеще, в което нашата музикална култура отстоява своята значимост.

Основната цел на АНМИП е да укрепва и насърчава независимата музикална сцена в България, като й осигурява подкрепа, ресурси и популяризиране. АНМИП работи за една просперираща българска музикална екосистема, в която творчеството е неограничено и всеки независим глас намира своя заслужен отзвук.

Основни инициативи:

  • Застъпничество и представителство – защита на правата и интересите на нашата независима музикална общност както на национално, така и на международно ниво;
  • Сътрудничество и работа в мрежа – организиране на събития, които развиват сътрудничеството, затвърждават професионалните взаимоотношения и предоставят възможности;
  • Образование и ресурси – регулярно информиране на членовете със световните стандарти в музикалната индустрия чрез работни срещи, семинари и обучения;
  • Популяризиране на българската музика – в световен мащаб чрез инициативи и международни сътрудничества.

Призив към всички самоиздаващи се артисти!

В светлината на това сътрудничество всички изпълнители, които се самоиздават, са добре дошли да се присъединят към АНМИП. По този начин ще можете лесно да получите достъп до множество ресурси, предоставени от IMPALA на членовете на АНМИП, което допълнително ще разшири вашите възможности и обхват в областта на музиката. Този съюз между АНМИП и ИМПАЛА е голяма крачка напред, сигнализираща за по-светло и съвместно бъдеще за българската музикална индустрия. 

Стани член на АНМИМ тук!

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg