За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Кандидатствайте за програмата на Culture Moves Europe за организатори на резиденции

Програмата на Culture Moves Europe за резиденции могат да кандидатстват културни институции, редовно организиращи артистични и творчески дейности или/и такива, които имат капацитета да реализират международен артистичен и културен проект за резидентска програма.

Първата покана за домакини на резиденции по схемата за мобилност Culture Moves Europe се откри на 15 март. Поканата предоставя финансова подкрепа на организации и индивидуални артисти, регистрирани като юридически лица, които искат да приемат международни артисти и културни професионалисти за резидентен проект.

Какво покрива гранта?

 • Разходи, свързани с приемането на международни артисти и професионалисти в областта на културата и тяхната мобилност;
 • Грантът е в размер на 35 евро на ден за участващ артист или културен професионалист, за да покрие тяхното настаняване, менторски такси, оборудване и т.н.
 • Грант за пътни разходи (вижте различните опции в зависимост от разстоянията ТУК и калкулатор на разстоянията ТУК)
 • Дневна добавка от 25 евро за разходи за храна, местен транспорт и др.

Краен срок за кандидатстване – 15 юни 2023 през Портала на Гьоте Институт.

Поканата е насочена към домакини на резидентски програми от следните сектори:

 • архитектура
 • културно наследство
 • дизайн и моден дизайн
 • литературен превод
 • музика
 • сценичните изкуства
 • визуални изкуства

Процесът на кандидатстване е разделен на две фази:

 1. Селекция на организации – домакини на резиденции;
 2. Потвърждение на поканените артисти, създатели на културно съдържание и професионалисти, избрани от домакините. 

Условия:

За да кандидатствате, вие трябва да:

 • сте представител на организация или лице, регистрирано като юридическо лице;
 • организирате дейности, свързани с поне един от изброените по-горе сектори;
 • организирате редовно артистични и културни дейности или/и да имате капацитет (т.е. съоръжения, услуги, персонал и наставничество) за изпълнение на проект за артистична и културна резиденция;
 • поканите поне 1 и максимум 5 артисти или професионалисти в областта на културата, които да участват в проекта за пребиваване, които пребивават законно в поне една друга държава по програма Творческа Европа (списък).

Проектът трябва да е с продължителност минимум 22 и максимум 300 дни. 

Допуснатите лица трябва да бъдат част от резиденцията по едно и също време и за еднаква продължителност.

Резиденцията и престоят на лицата трябва да бъдат непрекъснати.

Всяко гостуващо лице по резидентската програма трябва да използва в помещенията на домакина и трябва да работи по програмата на резиденцията минимум 70% от времето си.

За пълния списък с критерии за допустимост вижте документацията към  поканата от официалната страница на Творческа Европа

Процедура по кандидатстване:

Поканата е отворена от 15 март до 15 юни 2023. 

За да кандидатствате първо трябва да си създадете профил в Goethe-Application Portal. 

Формулярът за кандидатстване можете да свалите от ТУК.

Кандидатите, чийто проект за резиденция е избран, ще бъдат информирани в края на юли 2023 г. от Гьоте-институт, организацията, отговаряща за Culture Moves Europe и ще бъдат поканени да продължат с подбора на артисти, участващи в техните проекти.

Избраните домакини ще разполагат с една година, считано от датата на подписване на тяхното споразумение за безвъзмездна помощ, за да завършат проекта си.

Включване и устойчивост

Culture Moves Europe ще предостави специална подкрепа на хората с увреждания и тези, които се грижат за деца с увреждания. Освен това ще предостави специална подкрепа на тези, които пътуват до и от отвъдморски страни и територии, както и най-отдалечените региони на ЕС. Поканата за домакини на резиденции  има за цел да поддържа баланс между половете и географския баланс сред получателите.

Culture Moves Europe също така се ангажира да работи по устойчив и екологично отговорен начин.

Повече информация за програмите на Culture Moves Europe можете да получите от ТУК.

За да разясни процеса по кандидатстването бюро Творческа Европа организира обучение – Пътеводител за #CultureMovesEurope 

Една от най-големите програми за мобилност на артисти и професионалисти от културния и творчески сектор – Culture Moves Europe, която надгражда опита от успешния пилотен проект i-Portunus, разширява своя обхват. Десетки кандидати вече се възползват от подкрепата за индивидуална и групова мобилност, а тази година за първи път ще бъде дадена възможност за подкрепа на творчески резиденции (с условията можете да се запознаете по-надолу).

Офис “Култура” на Бюро „Творческа Европа“ – България ви кани на презентация с цел представяне на новата предстояща покана и провеждане на практическо обучение, което да подпомогне кандидатите в изготвянето на техните проекти. То ще се проведе на 31.03.23 в библиотеката на Гьоте-институт България в партньорство с “Литературни срещи пролет 2023”.

Ментор на събитието ще бъде ръководителката на офис “Култура” Десислава Панчева.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

10:00 – 11:00 – Meet & Greet – кафе и регистрация на участниците;

11:00 – 12:30 – Презентация “Пътеводител #CultureMovesEurope” – въведение в Culture Moves Europe и представяне на програмата;

12:30 – 13:15 – Обедна почивка;

13:15 – 16:00 – Работилница за проекти за “Culture Moves Europe” – практическа работилница, разглеждане на апликационната форма и колективно разписване на примерен проект; интерактивни групови упражнения;

16:00 – 17:00 – Индивидуални консултации с кандидатите.

От работилницата участниците ще си тръгнат с основни познания за изготвяне на проектни предложения, включително:

 • Как да идентифицират силните страни в идеята си и да ги превърнат в проектно описание;
 • Как да интерпретират принципите и критериите на програмата;
 • Каква е връзката между информацията в апликационната форма и критериите за оценка на проектното предложение;

В А Ж Н О!

Местата са ограничени! За да заявите участие е необходима предварителна регистрация ТУК.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg