За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

За нас

Българска музикална асоциация е създадена през 2012 с цел професионалните музиканти у нас от всички жанрове най-после да имат своята представителна организация, която да ги обединява, да изразява позицията им и ги защитава по различни проблеми, свързани с работата им, в национални и международни проекти, промени в законодателство и др. Асоциацията работи за възвръщането на престижа на българската култура и професията на музикален артист – изпълнител.

В състава на Управителните и Контролни съвети, избирани от Общото събрание на Асоциацията, са участвали музиканти като Петър Гюзелев, Антони Дончев, Димитър Христов, Константин Марков, Васил Гюров, Калин Вельов, Емил Димитров – син, Димитър Кърнев, Пейо Пеев, Пеньо Пирозов и др.

Асоциацията си поставя за цел да подпомага развитието и популяризирането на качествената съвременна българска музика у нас и по света чрез образователни проекти и ползване на най-модерните технологични и комуникационни канали.   

Също толкова важно за нас е запазването на националното ни музикално наследство, което е изправено пред реална опасност да бъде безвъзвратно изгубено.

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg