За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Стартира проектът А to UPgrade: какво е нужно да узнаете, за да промотирате и управлявате музикалната си кариера

Проектът A to UPgrade си поставя амбициозната цел да повиши познанията на артист – изпълнителите, пред които съществуват пречки за активното сценично присъствие и реализация на творческите им продукти в културния живот на местно и международно ниво. Чрез серия от дейности проектът A to UPgrade ще окаже съдействие на музикантите да подобрят работата си в сферата на проектния мениджмънт и самоменажирането: подготовка и оформяне на представителни документи и презентиране на материали, управление, развитие и реализация на музикални продукти, комуникацията и популяризирането им, последващото отчитане на резултатите от изпълнените проекти.

Българска музикална асоциация подкрепя проекта A to UPgrade, като отчита тревожната преобладаваща липса на подходяща подготовка у колегите ни като цяло и сред членовете на Асоциацията ни в частност за участие в разнообразни програми за финансиране на музикални и културни проекти на местно, регионално, национално и – особено важен аспект – на международно ниво. Целта и дейностите на A to UPgrade е в съзвучие с регулярната работа на екипа на БМА за предоставянето на актуална информация за наличните програми за финансиране – срокове, условия за кандидатстване, консултиране във връзка с проектната документация.

В рамките на A to UPgrade е предвидено провеждането на анкета и работа с експерти и изследователи за ясно дефиниране на проблемите. Последващ етап е провеждането на срещи и работна група с компетентни представители на сектора, образователни институции  и представителни организации, за да се създаде ориентирана към артисти и мениджъри програма за успешно професионално развитие и популяризиране на тяхната дейност и продукти. Програмата за професионално развитие A to UPgrade през 2020 включва четири образователни събития на теми, засягащи артистите и техните продукти, оформяне и презентиране на независими проекти, ефективното им насочване към програми и инструменти, финансов мениджмънт и изготвяне на бюджет, управление на време, екип и ресурси, комуникация, определяне и достигане до аудитория, дистрибуция на продуктите им.

Първият етап от проекта – провеждането на анкета сред колегите артист – изпълнители – вече е в ход. От активността ни в попълването й зависи нейната представителност и получаването на обективни, коректни данни за най-големите проблеми при подготовката, кандидатстването по проекти, реализацията и популяризацията им, както и отчитането на постигнатите резултати. Можете да попълните анкетата на https://forms.gle/8uDHaeAQdzVXcBw7A

Информацията е предоставена от организаторите на проекта. 

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg