За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

2020 Членски внос и актуализация на Регистъра на БМА

На 12 декември 2020 стартира годишната кампания за актуализиране на данните в Регистъра за членство в Българска музикална асоциация и дължимия внос към организацията. В следващите 3 седмици всеки от членовете на БМА ще получи e-mail с индивидуална справка за наличната информация. В случай, че има неточни или липсващи данни, вярваме, че ще имаме съдействието на колегите ни да коригират или допълнят данните. БМА е администратор на лични данни в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство за защитата им.  

В същия мейл всеки от членовете на БМА ще получи и справка за дължимия членски внос към декември 2020. От основаването й до днес неговата стойност е неизменна: 10 лева на годинa. Дължимите суми следва да бъдат изплатени не по-късно от 20 януари 2021 (сряда) по банков път или на място в офиса на организацията в София, ул. “Ген. Гурко” 70 в работно време при предварително уговорена среща. Заплащането на този символичен членски внос показва отношението и заинтересоваността на нашите членове към дейностите и проектите на Асоциацията, която се доказа като най-голямата и влиятелна организация на професионалните музиканти артист – изпълнители в България и е разпозната като  легитимен представител на независимите музиканти у нас от всички държавни институции и на международно ниво като единствен член от България в Европейския музикален съвет.  

Напомняме, че съгласно приетите на 22.05.2017 от Общото събрание на БМА промени в Устава ни, членове на организацията, които не са заплащали своя внос в продължение на три поредни години, се считат за доброволно самоизключили се от нея. За справка вижте в Устава на организацията части “Задължение на членовете на Сдружението” чл. 16 (1), ал.2 и “Прекратяване на членство” чл. 18 (1), ал. 5. Пълния текст на действащия в момента Устав на Сдружение “Българска музикална асоциация” вижте ТУК.

В края на януари 2021 ще се проведе специално заседание на Управителния съвет и Контролния съвет на БМА, на което ще бъде разгледан списъка на некоректните към организацията членове и ще бъдат взети съответните решения.

За допълнителни въпроси и уточнения екипът на БМА е на Ваше разположение на e-mail members@bgma.bg, тел. 0878739555, чрез официалната ни страница във фейсбук и профила ни в LinkedIn

Вашият коментар

*

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg