За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Столична програма “Култура” обявява втора сесия за прием на проекти по НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

В изпълнение на Решение №58 от 26.01.2023 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”.

Срок за подаване на проектни предложения:  15 март – 15 април 2023 г., включително.

Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ – https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност” подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица:

  • за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа.;
  • за провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори;
  • реализиране на регионални и международни резидентски програми;
  • проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави;
  • проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките.

Срокът за реализация на проектите, с които кандидатствате по направление “МОБИЛНОСТ”, трябва да бъде от 1 май до 15 септември 2023 г.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg