За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НФК отвори за кандидатстване програми Моблиност 2, Едногодишен грант и Субсидии за проекти с национално значение

Национален фонд „Култура“ обяви сесии за кандидатстване по още три от своите програми: Мобилност 2, Едногодишен грант и Субсидии за проекти с национално значение.

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg

Важно! 

Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените в договора срокове. Всички разходи по проекти, направени извън срока на реализация на проекта, ще се смятат за недопустими и няма да бъдат зачитани.

В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата. За останалите 20% от стойността на целия проект следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства (декларация в свободен текст, извлечение от банкова сметка на кандидатстващата организация), осигурени от друг източник средства (писмо за партньорство, за спонсорство), нефинансов принос от партньор (писмо от партньор за осигуряване на зала, техника, транспорт и др.) или декларация в свободен текст, че кандидатът ще осигури самоучастие за тази сума и в какво ще се изрази самоучастието (собствени артистични костюми, финансиране на звукозапис, личен труд, пространство, техника и др.). В случай, че проектът е до 15 000 лева, но предвижда собствен принос, следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства, както е описано по-горе.

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 05.09.2022 г.

***

Програма Мобилност 2, модул „Професионални артисти“ е насочена към професионални артисти и културни организации, които планират мобилност във и извън страната. Програмата е отворена и към културни организации, които канят чуждестранни професионални артисти, като гости на събития в България.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 01.09.2022 г., (18:00 ч.), до 04.10.2022 г., (15:00 ч.)

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 04.10.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: ноември 2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Краен срок за изпълнение на проектите: 31.03.2023 г.

Максималният размер на финансиране на индивидуално пътуване е 3 000 лв., на групово – 15 000 лв., а бюджетът на програмата за този модул е 150 000 лв.

Моля, объренете внимание на специфичните условия на програмата! Тях, както и подробна  информация за нея можете да получите от сайта на НФК.

***

Едногодишен грант за подкрепа на частни професионални български организации с активна дейност в сферата на културата е програма, насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно съдържание през периода най-малко 2020 – 2022 г. Финансовата подкрепа е предвидена за повишаване и задържане на административен капацитет чрез продължителна заетост на административен екип на организацията (най-малко за срока на Програмата) наред с регулярни дейности и пространства, както и създаване, представяне и разпространение на културно съдържание в страната и чужбина, включително и привличане на външни/нови членове на основен творчески екип на организацията, с цел разгръщане на творчески потенциал и реализиране на трайни сътрудничества в сектора.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 01.09.2022 (11.00 ч.) – 22.09.2022 (15.00 ч.)

Индикативни срокове на програмата:

 

 • Дата за начало на конкурса: от 11.00 ч. на 1 септември 2022 г.
 • Краен срок за подаване на проекти: до 15.00 ч. на 22 септември 2022 г.
 • Краен срок за оценка на проектите: ноември 2022 г.
 • Срок за изплащане на сумите: декември 2022 г.
 • Времеви обхват (срок за реализация на проектите): 1 януари 2023 – 1 януари 2024 г.
 • Срок за отчитане на проектите: февруари 2024 г.

 

Финансират се разходи по проекти на стойност до 100 000 лв. включително, като Националният фонд „Култура“ може да осигури до 100% от бюджета на проекта.

Повече информация за програмата можете да получите от сайта на НФК.

***

Субсидии за проекти с национално значение подкрепя приоритетно:

 • проекти, предвиждащи реализиране на значимо събитие с национално и/или международно значение;
 • честване на значима българска личност, допринесла за развитието на българската култура;
 • издаване на книжно/дигитално тяло с фокус архив на българската културна памет;
 • представяне на България на международно събитие.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 25.08.2022 г., (18:00 ч.), до 10.12.2022 г., (15:00 ч.)

Периодът на реализиране на проекта, подкрепен от Националния фонд „Култура“ по тази програма, е съобразен с одобреното проектно предложение, до 1 година + 1 месец след подписване на договор между Националния фонд „Култура“ и бенефициента.

Максималният размер на финансиране на проект е до 30 000 лв., а бюджетът на настоящата програма за 2022 г. е в размер на 200 000 лева.

Повече информация за програмата можете да получите от сайта на НФК.

За въпроси и уточнения ползвайте новите контакти на НФК:

Екип „Програми и проекти”

 • e-mail: programs@ncf.bg  
 • тел.: 02/ 992 80 85

Екип „Деловодство и архив”

 • e-mail: office@ncf.bg 
 • тел.: 02/ 996 43 70
За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg