За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 2023 Г. НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“

Национален фонд „Култура“ обяви своята Индикативна програма за 2023 г. Тя следва нова философия и дизайн и съдържа параметрите и графикa, по които ще бъдат проведени конкурсните регулярни програми през годината.

Към датата на публикуване на настоящата Индикативна програма Закон за държавния бюджет за 2023 г. не е гласуван от Народното събрание на Република България и в резултат конкретен размер на финансирането, предоставен на Националния фонд „Култура“, не е известен. Тази липса на законов акт обективира и нуждата да се работи в проценти.

Документът е приет на заседание на Управителния съвет от 28.03.2023 г.

Индикативната програма за 2023 г. на Националния фонд „Култура“ можете да видите тук.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg