За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Бюлетин на БМА за месец ноември

Новини от БМА

Конкретни предложения за подобряване на музикалния сектор представиха от Обсерваторията по икономика на културата

Конкретни предложения за предефиниране на ролята на държавата и пазара за устойчиво развитие на музикалния сектор бяха дадени от Обсерватория по икономика на културата по време на представянето на резултатите от изследването Икономически принос на музикалната индустрия за периода 2008 – 2020 г.

Събитието се организира съвместно с Българска музикална асоциация в зала Азия на Конгресен център Глобус, където присъстваха представители на Министерство на културата, Народното събрание, Сдружение на общините, ПРОФОН, Музикаутор, БАМП, Съюза на българските музикални и танцови дейци, звукозаписни компании и музиканти. То е част от инициативата на Българска музикална асоциация за картографиране на музикалния сектор, което да подобри информационното осигуряване и да подпомогне изготвянето на ефективни културни политики и финансиращи инструменти.

В изследването са засегнати следните подпазари на музикалната индустрия: възпроизвеждане на записани носители, производство на музикални инструменти, търговия на дребно с аудио и видео записи, и звукозаписване и издаване на музика. В него Обсерваторията отчита ръст на добавената стойност по факторни разходи на изкуства, културни и творчески индустрии, културно наследство и културен туризъм за България от 5,67% за 2020 г. спрямо 4,09% за 2008 г., когато също е бил период на криза. Но същевременно, като тревожен извод беше подчертан факта, че през 2020 г. добавената стойност на сектора е 18 200 000 лв., което е с около 4,5 милиона лева по-малко в сравнение с 2019 г. Това са реалните последствия от пандемията, уточни д-р Диана Андреева-Попйорданова и затова е необходимо да насочим действията си към формулиране на бъдещи политики в сферата на културата и в частност в музикалния сектор, които целят възстановяването му.


Статистическа рамка за разделяне на кодовете, в които музикалната индустрия има дейности, създаване на регистри с липсваща информация за музикалната индустрия, годишен доклад на сектора, обособяване на програма “Музикална индустрия” към Национален фонд култура и адаптиране на конкурсните процедури към ОП “Иновации и конкурентоспособност” към сектора са част от предложените мерки. С тях музикалния сектор ще може по-плавно да излезе от Covid кризата и да премине към по-устойчиво развитие.

Икономическият принос на музикалната индустрия 2008 – 2020 г. е част от съвместно изследване на Обсерватория по икономика на културата и Столична община Икономически принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм за периода 2008 – 2020 г. Предстоят още представяния на резултатите от изследването по сектори, след което то ще бъде публикувано с цел да се премине към следващи по-конкретни действия.


БМА беше домакин на третия кръг на Balkan Music Export и на Management Training по програмата MOST Music

Третият кръг на обучението Balkan Music Export по програмата MOST Music – Bridge for Balkan Music се проведе от 8 до 12 ноември под домакинството на Българска музикална асоциация в София. Предварително селектираните от журито на MOST 15 изгряващи музиканти от Северна Македония, Хърватска, Румъния, Сърбия и България, имаха възможността да се включат в обучителната програма с лекции, уъркшопи и менторски сесии. Темите, по които те се обучаваха, бяха: ролите в музикалната екосистема, комуникация и бранд мениджмънт, музикален мениджмънт и бизнес модели, дигитални платформи за разпространение на музика, творчески процеси при адаптирането на традиционна музика.

В практическата част музикантите упражниха придобитите знания в това как да представят себе си в преговори с лейбъли, промоутъри и фестивали, както и по време на шоукейс участия. Споделени бяха добри практики и конфликтни ситуации, които да послужат за пример на участниците по пътя към тяхната мечтана кариера. Обучители бяха Бен Манделсон от WOMEX, Балаш Вейер и Шара Венсел от Hangveto, Рок Кошир – мениджър, Ерик ван Монховен – ПР и мениджър, а от българска страна – музикантите Борислав Петров (Jazzanitsa), Рут Колева и Васил Райков (Odd Crew).

Българска музикална асоциация беше и съ-домакин заедно с партньорите от Македония – Password Production на третия кръг от обучението за музикални мениджъри по същата програма. Management training програмата на MOST – Music – Bridge for Balkan Music се проведе в София на 21, 22 и 23 ноември и в Скопие – на 24, 25 и 26 ноември, където участниците имаха съвместна обучителна програма с участниците в Urban Policy Hub проекта на MOST.

MOST Music – Bridge for Balkan Music е 4-годишен стратегически проект на консорциум от 10 партньора: Hangveto, Exit Fondacija, Songlines, Българска Музикална Асоциация / Bulgarian Music Association, Bozar, European Music Council, Password Production, WOMEX, Timișoara 2023 и Pro Progressione. Целта му е да подкрепя талантливите музиканти от 9-те балкански страни, като им осигурява достъп до световната музикална сцена.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Програма за целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма “Творческа Европа”, подпрограма “Култура”, направление “Европейско”, “Мрежи” и “Платформи”.


Възможности за кандидатстване

Отворената покана по направление „Европейско сътрудничество“ на програма “Творческа Европа” цели да стимулира реализирането на международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, допустими в програма „Творческа Европа“ (списък на държавите можете да видите ТУК). Целта е да се даде възможност на различни културни организации да си сътрудничат и да обменят опит, за да развиват иновации.

Ще бъдат подкрепени проекти, които допринасят за една от следните цели:

 • Цел 1 – Транснационално творчество и разпространение – укрепване на транснационалното творчество и мобилност на артисти и произведения в рамките на Европа;
 • Цел 2 – Иновации – повишаване на капацитета на европейските културни и творчески сектори с цел стимулиране на талантите, иновациите, просперитета и генериране на работни места и растеж.

Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една (и не повече от две) от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027:

 • Публики – увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейната ангажираност;
 • Социално включване – насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и маргинализирани групи;
 • Устойчивост – усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение;
 • Дигитализация – усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата;
 • Международно измерение – изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

Поканата има и специфични секторни приоритети включващи дейности за изграждане на капацитет (обучения, работа в мрежа и достъп до пазари, които да подпомогнат организациите да станат по-устойчиви) в музикалния сектор, архитектурата, книгоиздателския сектор,  културно наследство, мода и дизайн, устойчив културен туризъм.

20% от средствата по тази дейност ще бъдат изразходвани за подкрепа на проекти, насочени към тези специфични за сектора дейности.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 23 февруари 2023 г. на този  ЛИНК.

 • Краен срок за кандидатстване – 23 февруари, 17 ч. (Брюкселско време)
 • Период за оценяване – март – юли 2023 г.
 • Информиране на участниците – юли 2023 г.
 • Подписване на договори – август – октомври 2023 г.

Индикативните срокове на програмата и повече информация можете да видите в документа.

Програмата е отворена за три категории проекти:

 1. Малки проекти за сътрудничество: CREA-CULT-2023-COOP-1 – Small-scale projects

 • Консорциум от минимум 3 организации от три различни допустими държави;
 • Максимален грант от 200 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 80%.
 1. Средни проекти за сътрудничество – Topic CREA-CULT-2023-COOP-2 – Medium-scale projects

 • Консорциум от минимум 5 организации от 5 различни допустими държави;
 • Максимален грант от 1 000 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 70%.
 1. Големи проекти за сътрудничество – Topic CREA-CULT-2023-COOP-3 – Large-scale projects

 • Консорциум от минимум 10 организации от 10 различни допустими държави;
 • Максимален грант от 2 000 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 60%.

Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в някой от следните сектори: танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода. Включени са и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица, физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

Кандидатстване:

Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn порталаза да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират и организацията си. Кандидатурата се прикачва в системата (тя не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки. Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

NB: Възможно е някои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.


Budapest Ritmo Festival e един от най-престижните шоукейс фестивали в Европа от 2016 г. насам, който ще се проведе от 12 до 15 април 2023 г. Тази година програмата ще включва и филмова селекция от документални музикални филми, конференция и нетуъркинг събития. Budapest Ritmo е член на Upbeat – европейската международна шоукейс платформа за уърлд музика.

Шоукейс програмата ще представи 6 банди, селектирани от международно жури. Нетуъркинг събитията ще предоставят възможност за обмяна на опит, обратна връзка и преговори за участие в други шоукейс фестивали.

Какво предлага фестивала:

 • пропуск до пълната програма и конференцията;
 • обратна връзка от различни професионалисти и експерти;
 • възможности за резервиране на различни участия;
 • нетуъркинг събития;
 • представяне пред публиката на Будапеща;
 • медийно отразяване;
 • хранене и настаняване за чуждестранни участници;
 • възможности за финансиране на пътни разходи.

Кой може да участва:

 • местни групи от страни от Западните Балкани;
 • уърлд музиканти и групи;
 • артисти с фокус върху международния пазар.

Кандидатствайте за шоукейс програмата най-вълнуващия  фестивал в Европа – Budapest Ritmo Festival, като попълните този онлайн формуляр.

Краен срок за заявки – 21 декември 2022 г., полунощ

Повече информация можете да получите от сайта на Budapest Ritmo


Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, която цели надграждане и обезпечаване на устойчивостта и продължение на инициативата Европейска столица на културата. Основен приоритет на отворената покана е продължаване, утвърждаване и разширяване на вече създадени партньорства, изява и развитие на творческия актив на културните организации от Пловдив и страната и затвърждаването  на града като важен и деен културен център; разгръщане на потенциала на пространствата и сцените в Пловдив и развитието на фестивалната идентичност на града на културната карта на Европа.

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на град Пловдив през 2023 г. и е насочена към културни организации и независими куратори и артисти от България – юридически и физически (самоосигуряващи се) лица. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект през отворени покани в програмата на Пловдив – ЕСК 2019 в периода 2017 – 2022 г.  и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Поканата е насочена към предложения за събития и фестивали, които да се реализират на територията на град Пловдив, представящи: визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, музика, литература, фотография, занаяти в тяхното многообразие, изкуство в публични пространства, дигитални изкуства, дизайн и развитие на капацитет в областта на привличане на публика/трансферът на знания, както и творчески индустрии.

Категория 1: Фестивали и големи събития

Кандидатстване за финансиране на проектни предложения за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 40 % от общата стойност на проекта (не е определен праг на субсидията, вж. Общи условия).

Категория 2: Малки проекти

Кандидатстване за финансиране до 20 000,00 лв. за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 30 % от общата стойност на проекта.

Основно изискване към всички кандидати е изготвянето на реалистичен бюджет, който отговаря на мащаба и дейностите, предвидени в проектните предложения.

Бюджет:

Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв. Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да не разпределя пълния бюджет при недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.

Период на кандидатстване: от 07 ноември до 15 декември 2022 г.

Период за реализация на проектите: от 1 февруари 2023 г. до 01 декември 2023 г. (реализацията на проекта включва и подаване на неговия отчет)

Кой може да кандидатства?

 • Български юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени.
 • Български пълнолетни физически лица, занаятчии и или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).
 • Кооперации по Закона за кооперациите.
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

Повече информация за кандидатстването, както и пълния комплект документи можете да получите от ТУК.


Фестивалът Fira Mediterrània в Манреса, Испания (5 – 8 октомври 2023 г.) е с фокус фолклорна музика и нематериално наследство, популярна и традиционна култура, като организаторите си поставят за цел да осъществят връзки между традициите и обществото.

Артистите могат да кандидатстват по три направления: 

 • музика – местна средиземноморска музика, фолклорна и уърлд музика;
 • сценични изкуства – танц, театър, цирк, улични изкуства, базирани на нематериалното културно наследство;
 • популярна култура и асоциации, като се набляга на връзката им с културния сектор, с фокус нематериалното културно наследство на Средиземноморието.

Организаторите ще предоставят възможност за настаняване и изхранване на групи и техните мениджъри в зависимост от дните и часовете на техните участия/концерти.

Повече информация можете да получите ТУК.

Краен срок – 19 януари 2023 г. след регистрация на сайта на Fira Mediterrània 

За въпроси по процедурата по кандидатстване: artistes@firamediterrania.cat


Все още можете да кандидатствате за:

Culture Moves Europe е схема, която подкрепя мобилността на артисти, творци и професионалисти в областта на културата. Тя е част от подпрограма Култура на програма „Творческа Европа“ и свързва артисти, творци и професионалисти от държавите, които участват в програма „Творческа Европа“.

Тази схема за мобилност е насочена предимно към изгряващи артисти и надгражда пилотната фаза на I-Portunus, която предшестваше Culture Moves Europe от 2018 до 2022 г.  С подробна информация и препоръки от бенефициенти на I-Portunus можете да се запознаете ТУК.

Culture Moves Europe разполага с бюджет от 21 милиона евро за периода между 2022 и 2025 г. Това ще позволи на около 7 000 артисти, творци и професионалисти да:

 • пътуват в чужбина с цел професионално развитие или международно сътрудничество;
 • реализират копродукции;
 • създават заедно;
 • представят творбите си пред нова публика;

Типове грантове:

Индивидуални грантове за мобилност

 • За индивидуални артисти и професионалисти в областта на културата, които пътуват за период от 7 до 60 дни;
 • или групи до 5 души, които пътуват за период от 7 до 21 дни.

Текущи покани за всички сектори наведнъж ще бъдат отворени всяка година между есента и пролетта.

Резиденции

 •  краткосрочни резиденции от 1 до 3 месеца;
 • дългосрочни резиденции от 3 до 6 месеца;
 • продължителни резиденции до 10 месеца.

Поканите за всеки сектор ще бъдат отворени два пъти по време на продължителността на схемата (2022 – 2025 г.).

Кой може да кандидатства?

 • артисти, творци и професионалисти в областта на културата, работещи във всички културни сектори, с изключение на аудио-визуалния сектор;
 • организации, работещи във всички културни сектори, с изключение на аудио-визуалните, редовно организиращи резиденции или други културни проекти, свързани с конкретно място и се интересуват от приемане на артисти и професионалисти.

Индикативен график:

 • 10 октомври 2022 г. – покана за индивидуални участници
 • Януари 2023 г. – покана за резиденции

Кандидатстването се осъществява онлайн чрез портала GOETHE-INSTITUT), за който е необходима регистрация.


Tallinn Music Week e годишен фестивал, който се провежда от 2009 насам в естонската столица и е едно от най-големите музикални събития със шоукейси и нетуъркинг за представители на творческите индустрии в Европа. Неговото следващо издание ще се състои от 10 до 14 май 2023 г. в Талин, Естония.

Организаторите предоставят:

 • пропуск за фестивала и конференцията, обучителната програма и менторските сесии;
 • възможност на артист – изпълнителите да покажат последните си творби пред над 1000 професионалисти от музикалната индустрия и над 15 000 души публика;
 • достъп до дигиталната платформа TMW PRO и опции за работа в мрежа с ключови професионалисти и избрани международни експерти в бранша;
 • промотиране пред национална и международна публика;
 • техническа поддръжка.

За чуждестранните артисти:

 • възможност за работа с промоутърите на фестивала, за да можете да представите своята музика;
 • трансфер от летището до хотела;
 • настаняване за деня на концерта – двойни стаи;
 • кетъринг за деня на концерта.

Организаторите не покриват пътни разходи от и до страната домакин.

Mожете да кандидатствате като артист ТУК до 12 декември 2022 г.

Повече информация ТУК или на имейл: info@tmw.ee


Следете календара за музикалните събития, които се провеждат на територията на страната ни, за да разберете всичко, което се случва на родната музикална сцена: КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ НА ЖИВО И ОНЛАЙН | Bulgarian Music Events Live & Online (bgma.bg)
Ако искате и вашето събитие да бъде включено в календара на БМА, изпратете ни информация на: calendar@bgma.bg

***

#MyMusic е рубрика в сайта ни www.bgma.bg, която предоставя възможност на редовните ни членове да представят своите актуални проекти и информация за присъствието си online чрез активни официални източници. Презентационните материали следва да включват:

 • Текст до 1000 знака на български език;
 • 2 актуални хоризонтални снимки резолюция не по-малко от 150 dpi;
 • активни линкове към официален сайт, официални страници в социалните мрежи и албуми в музикалните платформи (до 3 платформи по избор).

Изпратените материали ще бъдат публикувани в графичен вид, отговарящ на дизайна на официалния сайт на Българска музикална асоциация, с минимална редакторска намеса за технически грешки.

Материали, които не отговарят на посочените критерии, няма да бъдат публикувани.

Очакваме информация за проектите Ви на имейл: members@bgma.bg.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg