За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Бюлетин на БМА за месец декември

Българска музикална асоциация през 2022 година

2022 година беше един изключително динамичен и активен период за Българска музикална асоциация, който постави началото на много нови проекти и инициативи, разшири международните ни партньорства и ни предостави много възможности да работим за подпомагане на развитието и популяризирането на българската музика у нас и по света.

Като водеща представителна организация и активен участник в преговорните процеси с държавните институции за подкрепа на независимите артист – изпълнители, БМА продължи и през тази година да работи в подкрепа на подобряването на техния статут. Тази дейност ние осъществяваме чрез развиването на политики и картографиране на музикалния сектор, с цел да подобрим информационното осигуряване и да подпомогнем изготвянето на ефективни културни политики и финансиращи инструменти. Като част от тази дейност, в края на месец ноември, съвместно с Обсерваторията по икономика на културата, представихме изследването Икономически принос на музикалната индустрия за периода 2008 – 2020 г.

През годината БМА продължаваше да комуникира сред своите членове различни възможности за финансиране и партньорства, както и за участие в международни шоукейс фестивали. Една от ключовите дейности на организацията, към която бяхме насочили действията си и през изминалата година, е създаването на регистър на независимите артисти в България, който първоначално ще картографира сектора, а в дългосрочен план ще е инструмент за създаване на статут.

През месец април стартирахме инициатива за опазване и развитие на професията “фолклорен музикант“. Проектът “Фолклор” е накрая на своята първа фаза на реализация и с него си поставяме за цел да да намерим решение на проблеми, като намаляването или премахването на учебни бройки във фолклорните специалности на образователни институции за средно музикално образование; ниската численост на студенти във висшите учебни заведения; липсата на грижа от страна на държавата и абдикирането и от финансирането на професионални фолклорни състави, развитие на тяхната дейност и устойчивост; засилване на субективния фактор и съсредоточаване на еднолична власт в лицето на общинското управление, определяща бъдещето им; възстановяване на сектора на фолклорната музика след пандемията.

Друга дейност на организацията са серията от обучителни сесии – семинари из страната, които инициирахме с Българската асоциация на музикалните продуценти /БAМП/. В рамките на срещите се проведе обучение за  авторските и сродните права в дигиталния свят, както и за данъчно-осигурителните права на артистите-изпълнители. През следващата година ще бъдат обявени градовете, в които ще се проведат следващите семинари.

Голяма част от дейността ни през годината беше съсредоточена върху популяризирането на българската музика извън граница. Българска музикална асоциация се включи с щандове на най-голямото музикално изложение за джаз и импровизационна музика JazzAhead! в Бремен, Германия и на WOMEX – най-голямото световно събитие за уърлд и електронна музика, което се проведе в Лисабон, Португалия.

На щанда на JazzAhead! бяха представени 24 музикални проекта на едни от най-активно работещите в джазовата сфера инструменталисти, както и 2 фестивала с фокус джаз – A to Jazz Festival и Plovdiv Jazz Fest. В рамките на изложението беше и първото официално представяне на Европейската джаз конференция, на която страната ни беше домакин за първи път през септември 2022 г. В рамките на изложението бяха договорени партньорства с две от най-големите издания за джаз и уърлд музика – Jazzwise и Songlines.

БМА организира най-големия до момента щанд на организацията на WOMEX, на който бяха представени 19 артисти и групи, както и три от най-големите фестивали, които се провеждат у нас. Силно участие имаше и на български изпълнители в музикалната програма на изложението. Голямата награда получи Иво Папазов – Ибряма, който имаше възможността да изнесе и заключителния концерт по време на закриващата церемония на 23 октомври в 125-годишната сграда на общинския театър Сао Луиз. В шоукейс програмата като един от финалистите по проект MOST- the bridge for Balkan music на специално обособената за музика от Балканския полуостров ОffWOMEX сцена свири и група Oratnitza.

В началото на месец юни се проведе и първото присъствено общо събрание на Европейския музикален съвет, на който БМА е член. По време на срещата беше представен и проекта Music Moves Europe: exchange session with European networks, който предоставя възможности за мобилност на артист-изпълнители.

БМА беше одобрена за членство и в Европейската фолклорна мрежа, като така стана единствената организация-членка от България. Това е млада мрежа, която обединява организации и артисти от Европа, ангажирани с фолклорна и традиционна музика и култура и цели да създаде възможности за срещи, общуване и сътрудничество. По време на проведената годишна среща през октомври бяха обсъдени идеи за това как традициите могат да се предават в съвременната епоха и между поколенията, как да се използват шоукейсите за популяризиране на фолклорната музика и нейния експорт, както и идеята за координирана инициатива за определяне на Европейски ден на фолклора, който да привлече вниманието на обществеността към обхвата и ценността на традиционната музика и танц в съвременното общество.

2022 беше активна година и за проекта MOST – Bridge for Balkan Music, по който бяха обявени отворени покани по направление Balkan Music Export.

Селектираните в първите два кръга български музикални проекти имаха възможност да представят своята музика на специално създадената за целта Pachamama сцена, в рамките на EXIT Festival, най-големият музикален фестивал на Балканите. Професионална аудитория в сферата на музикалните индустрии, която включваше фестивални директори, агенти, лейбъли, промоутъри и други чуха на живо изпълненията на Оратница, Flying nomads и E.U.E.R.P.I. От българска страна, в направлението Festival and Club Exchange Program бяха селектирани Wrong fest и Sofia Live Fest, а във Festival Exchange – Arte Festival.
БМА беше домакин и на две от обученията от третия кръг по направление Balkan Music Export (8 – 12.11) и Management training (21 – 23.11), който беше организиран съвместно с партньорите от Македония – Password Production в България и Скопие. Инициативата беше реализирана с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Програма за целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма “Творческа Европа”, подпрограма “Култура”, направление “Европейско”, “Мрежи” и “Платформи”.

MOST Music – Bridge for Balkan Music е 4-годишен стратегически проект на консорциум от 10 партньора: Hangveto, Exit Fondacija, Songlines, Българска Музикална Асоциация / Bulgarian Music Association, Bozar, European Music Council, Password Production, WOMEX, Timișoara 2023 и Pro Progressione. Целта му е да подкрепя талантливите музиканти от 9-те балкански страни, като им осигурява достъп до световната музикална сцена. Проектът е финансиран по програма “Творческа Европа” на Европейския съюз.


Все още можете да кандидатствате за:

Отворената покана по направление „Европейско сътрудничество“ на програма “Творческа Европа” цели да стимулира реализирането на международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, допустими в програма „Творческа Европа“ (списък на държавите можете да видите ТУК). Целта е да се даде възможност на различни културни организации да си сътрудничат и да обменят опит, за да развиват иновации.

Ще бъдат подкрепени проекти, които допринасят за една от следните цели:

 • Цел 1 – Транснационално творчество и разпространение – укрепване на транснационалното творчество и мобилност на артисти и произведения в рамките на Европа;
 • Цел 2 – Иновации – повишаване на капацитета на европейските културни и творчески сектори с цел стимулиране на талантите, иновациите, просперитета и генериране на работни места и растеж.

Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една (и не повече от две) от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027:

 • Публики – увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейната ангажираност;
 • Социално включване – насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и маргинализирани групи;
 • Устойчивост – усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение;
 • Дигитализация – усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата;
 • Международно измерение – изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

Поканата има и специфични секторни приоритети включващи дейности за изграждане на капацитет (обучения, работа в мрежа и достъп до пазари, които да подпомогнат организациите да станат по-устойчиви) в музикалния сектор, архитектурата, книгоиздателския сектор,  културно наследство, мода и дизайн, устойчив културен туризъм.

20% от средствата по тази дейност ще бъдат изразходвани за подкрепа на проекти, насочени към тези специфични за сектора дейности.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 23 февруари 2023 г. на този  ЛИНК.

 • Краен срок за кандидатстване – 23 февруари, 17 ч. (Брюкселско време)
 • Период за оценяване – март – юли 2023 г.
 • Информиране на участниците – юли 2023 г.
 • Подписване на договори – август – октомври 2023 г.

Индикативните срокове на програмата и повече информация можете да видите в документа.

Програмата е отворена за три категории проекти:

 1. Малки проекти за сътрудничество: CREA-CULT-2023-COOP-1 – Small-scale projects

 • Консорциум от минимум 3 организации от три различни допустими държави;
 • Максимален грант от 200 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 80%.
 1. Средни проекти за сътрудничество – Topic CREA-CULT-2023-COOP-2 – Medium-scale projects

 • Консорциум от минимум 5 организации от 5 различни допустими държави;
 • Максимален грант от 1 000 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 70%.
 1. Големи проекти за сътрудничество – Topic CREA-CULT-2023-COOP-3 – Large-scale projects

 • Консорциум от минимум 10 организации от 10 различни допустими държави;
 • Максимален грант от 2 000 000 ЕВРО на проект;
 • Финансиране до 60%.

Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в някой от следните сектори: танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода. Включени са и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица, физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

Кандидатстване:

Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn порталаза да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират и организацията си. Кандидатурата се прикачва в системата (тя не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки. Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

NB: Възможно е някои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.


Фестивалът Fira Mediterrània в Манреса, Испания (5 – 8 октомври 2023 г.) е с фокус фолклорна музика и нематериално наследство, популярна и традиционна култура, като организаторите си поставят за цел да осъществят връзки между традициите и обществото.

Артистите могат да кандидатстват по три направления: 

 • музика – местна средиземноморска музика, фолклорна и уърлд музика;
 • сценични изкуства – танц, театър, цирк, улични изкуства, базирани на нематериалното културно наследство;
 • популярна култура и асоциации, като се набляга на връзката им с културния сектор, с фокус нематериалното културно наследство на Средиземноморието.

Организаторите ще предоставят възможност за настаняване и изхранване на групи и техните мениджъри в зависимост от дните и часовете на техните участия/концерти.

Повече информация можете да получите ТУК.

Краен срок – 19 януари 2023 г. след регистрация на сайта на Fira Mediterrània 

За въпроси по процедурата по кандидатстване: artistes@firamediterrania.cat


Culture Moves Europe е схема, която подкрепя мобилността на артисти, творци и професионалисти в областта на културата. Тя е част от подпрограма Култура на програма „Творческа Европа“ и свързва артисти, творци и професионалисти от държавите, които участват в програма „Творческа Европа“.

Тази схема за мобилност е насочена предимно към изгряващи артисти и надгражда пилотната фаза на I-Portunus, която предшестваше Culture Moves Europe от 2018 до 2022 г.  С подробна информация и препоръки от бенефициенти на I-Portunus можете да се запознаете ТУК.

Culture Moves Europe разполага с бюджет от 21 милиона евро за периода между 2022 и 2025 г. Това ще позволи на около 7 000 артисти, творци и професионалисти да:

 • пътуват в чужбина с цел професионално развитие или международно сътрудничество;
 • реализират копродукции;
 • създават заедно;
 • представят творбите си пред нова публика;

Типове грантове:

Индивидуални грантове за мобилност

 • За индивидуални артисти и професионалисти в областта на културата, които пътуват за период от 7 до 60 дни;
 • или групи до 5 души, които пътуват за период от 7 до 21 дни.

Текущи покани за всички сектори наведнъж ще бъдат отворени всяка година между есента и пролетта.

Резиденции

 •  краткосрочни резиденции от 1 до 3 месеца;
 • дългосрочни резиденции от 3 до 6 месеца;
 • продължителни резиденции до 10 месеца.

Поканите за всеки сектор ще бъдат отворени два пъти по време на продължителността на схемата (2022 – 2025 г.).

Кой може да кандидатства?

 • артисти, творци и професионалисти в областта на културата, работещи във всички културни сектори, с изключение на аудио-визуалния сектор;
 • организации, работещи във всички културни сектори, с изключение на аудио-визуалните, редовно организиращи резиденции или други културни проекти, свързани с конкретно място и се интересуват от приемане на артисти и професионалисти.

Индикативен график:

 • 10 октомври 2022 г. – покана за индивидуални участници
 • Януари 2023 г. – покана за резиденции

Кандидатстването се осъществява онлайн чрез портала GOETHE-INSTITUT), за който е необходима регистрация.


Следете календара за музикалните събития, които се провеждат на територията на страната ни, за да разберете всичко, което се случва на родната музикална сцена: КАЛЕНДАР БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ НА ЖИВО И ОНЛАЙН | Bulgarian Music Events Live & Online (bgma.bg)
Ако искате и вашето събитие да бъде включено в календара на БМА, изпратете ни информация на: calendar@bgma.bg

***

#MyMusic е рубрика в сайта ни www.bgma.bg, която предоставя възможност на редовните ни членове да представят своите актуални проекти и информация за присъствието си online чрез активни официални източници. Презентационните материали следва да включват:

 • Текст до 1000 знака на български език;
 • 2 актуални хоризонтални снимки резолюция не по-малко от 150 dpi;
 • активни линкове към официален сайт, официални страници в социалните мрежи и албуми в музикалните платформи (до 3 платформи по избор).

Изпратените материали ще бъдат публикувани в графичен вид, отговарящ на дизайна на официалния сайт на Българска музикална асоциация, с минимална редакторска намеса за технически грешки.

Материали, които не отговарят на посочените критерии, няма да бъдат публикувани.

Очакваме информация за проектите Ви на имейл: members@bgma.bg.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg