За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Българска музикална асоциация е с нов изпълнителен директор

Мирена Станева, професионалист с повече от 15 години опит в областта на културната политика и културния мениджмънт, е новият изпълнителен директор на Българска музикална асоциация.

Тя притежава докторска степен в областта на управлението на културното наследство, както и магистърска степен по археология от Софийския университет. Участвала е в стажове по културни политики и културен мениджмънт в Университета по изкуства в Белград, Сърбия и Обсерваторията по културни политики в Гренобъл, Франция. Д-р Станева е заемала ключови позиции в областта на културната политика, управлението на проекти и програми в областта на културата.

Някои от тя са: главен експерт /2007-2012/ и изпълнителен директор/2021-2022/ в Национален фонд „Култура“, ръководител на бюро „Творческа Европа – България“ /2018/. През 2012 г. се присъединява към екипа на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, където отговаря за разработването на програми и проекти, работа в мрежа с културни институции, университети и НПО.

Д-р Станева е хоноруван преподавател в УНСС, СУ „Кл. Охридски“ и НАТФИЗ.

Добре дошла, Мирена, в нашата организация и на добър час!

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg